Program NUCLEU 2023-2026

PROGRAM NUCLEU 2023-2026

 

LISTA PROIECTELOR COMPONENTE (program NUCLEU): CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – SUSTAIN-DIGI-AGRI Cod: PN 23 04

Nr. Crt. Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact (tel. fix., tel. mobil, email) Rezultate estimate
Obiectivul 1: Cercetarea științifică și digitalizarea proceselor din agricultură și industrie alimentară, dezvoltarea de noi tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice pentru producția de bioresurse compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ 4.0

cod obiectiv: PN 23 04 01

1. Tehnologie inteligentă pentru aplicarea cu precizie ridicată a produselor de protecția plantelor, fertilizanților și pentru însămânțarea în zone greu accesibile Ing. Gheorghe Gabriel Tel:

0212693269

0731.583.104

gabrielvalentinghe@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 1 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 3 buc;

– model experimental: 3 buc;

– cerere brevet: 3 buc.

– metodologie: 3 buc;

– rapoarte experiementare: 3 buc

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 3 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant / poster / fişa tehnică: 3 / 3 / 3 buc

2. Sistem automat inteligent destinat prelevării georeferenţiată a probelor de sol Dr. ing. Cristea Mario Tel:

0212693269

0762.432.744

mario.cristea@gmail.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 15 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 3 buc;

– model experimental: 4 buc;

– cerere brevet: 3 buc.

– raport experimentare: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 4 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

3. Sistem inteligent (robot) subacvatic pentru protecția vieții, sănătății și a mediului de dezvoltare Dr. ing. Cujbescu Dan Tel:

0212693269

0722.820.220

dcujbescu@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 16 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc.

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– raport validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

4. Sisteme inteligente de creștere a plantelor în condiții controlate de mediu Dr. ing. Găgeanu Iuliana Tel:

0212693269

0762.676.642

iuliadml@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– plan tehnic: 2 buc;

– model funcțional: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– pliant 2 buc

– ghid / poster / fişa tehnică: 2 / 2 / 2 buc

5. Tehnologie inovativa destinată întreținerii plantațiilor pomicole Ing. Zaica Ana Tel:

0212693269

0728.977.317

zaica_ana@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 1 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– plan tehnic: 3 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 9 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 3 buc;

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– dosar omologare produs: 3 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 3 buc

6. Sistem inteligent mixt de protecție a culturilor agricole împotriva dăunătorilor conform conceptului de agricultura 4.0

 

 

Dr. ing. Pruteanu Augustina Tel:

0212693269

0740.690.268

pruteanu_augustina@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 14 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– raport validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 2 / 2 buc

Obiectivul 2: Tehnologii și echipamente inovative pentru dezvoltarea durabila a culturilor agroecologice, in vederea utilizării acestora în condiții de eficiență energetică, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului

cod obiectiv: PN 23 04 02

7. Tehnologie inovativa de producere a biofertilizanţilor în vederea refacerii biodiversității solului și reducerea efectelor secetei asupra terenurilor agricole Dr. ing. Nenciu Florin Tel:

0212693269

0752.112.455

florin_nenciu2000@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 3 buc;

– plan tehnic: 3;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 3 buc;

– articol ISI: 8 buc;

– articol BDI: 14 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 1 buc;

– metodologie: 5 buc;

– raport experimentare: 5 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport diseminare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 2 / 1 / 1 buc

8. Cercetări privind utilizarea deșeurilor de lână la obținerea unor fertilizanți organici pentru agricultură în vederea îmbunătățirii proprietăților solului şi reducerii poluării mediului Dr. ing. Fodorean Gabriel Tel:

0212693269

0741.212.696

Gabriel gabrielfodorean@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 2 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– metodologie: 3 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– raport de demonstrare: 1 buc;

– model funcțional: 3 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– rețetă fabricație: 3 buc

– raport de validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

9. Tehnologie inovativă de înierbare a intervalului dintre rândurile de viță de vie și pomi fructiferi pentru evitarea degradării structurii solului Drd. ing. Bălţatu Carmen Tel:

0212693269

0760.746.566

carmen.vasilachi@gmail.com

 

– studiu prospectiv: 1 buc;

– studiu tehnologic: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 2 buc;

– model experimental: 2 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– metodologie: 3 buc;

– raport experimentare: 3 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 2 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant / poster / fişa tehnică: 2 / 2 / 2 buc

10. Tehnologie de valorificare a resturilor vegetale sub formă de biochar în vederea îmbunătățirii calității solului Dr. ing. Vlăduţoiu Laurenţiu Tel:

0212693269

0749.281.500

laurentiuvladutoiu82@gmail.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– plan tehnic: 1;

– cerere brevet: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 10 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 1 buc;

– metodologie: 1 buc;

– raport experimentare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 2 / 1 buc

11. Tehnologie inovativa pentru valorificarea superioară a inflorescențelor și semințelor de plante medicinale Dr. ing. Tudora Cătălina Tel:

0212693269

0726.274.958

cmc_tudora@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 2 buc;

– model experimental: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 12 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– metodologie de experimentare: 2;

– raport experimentare: 5;

– metodologie de demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 2 buc;

– raport demonstrare: 2 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– memoriu de prezentare 1 buc

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×