LIMS (Laborator Incercări Mașini Stropit)

Crearea unui Laborator de Încercări Maşini Stropit (LIMS) pentru protecţia plantelor conform Normelor Europene Armonizate (transpuse prin HG, OG, etc.), a permis stabilirea precisă a caracteristicilor acestor produse, în condiţiile unui preţ competitiv. Menţinerea nivelului de calitate conform exigenţelor europene şi internaţionale se va putea face prin abordarea următoarelor aspecte:

 • analiza metodei de încercări a echipamentelor pentru protecţia plantelor;
 • elaborarea cerinţelor pentru realizarea unui model pentru mijloacele de aplicare a metodei propuse care să permită măsurarea şi evaluarea precisă a caracteristicilor echipamentelor de protecţie a plantelor ;
 • elaborarea procedurilor de lucru asociate metodei propuse şi întocmirea documentaţiei de execuţie a modelului pentru  mijloacele de aplicare a metodei propuse;
 • execuţia unui stand de încercare care să permită aplicarea  metodei elaborată, în scopul evaluării precise a caracteristicilor echipamentelor tehnice de protecţie a plantelor;
 • efectuarea experimentărilor pe standul de încercări realizat în vederea obţinerii datelor pentru verificarea metodei;
 • acreditarea laboratorului de încercări, diseminarea informaţiilor şi organizarea unui simpozion internaţional;

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor de protecţie a plantelor care vor fi evaluate prin aplicarea metodei şi cu ajutorul modelului propus a se realiza în cadrul proiectului sunt:

 • presiunea de lucru (bar);
 • debitul de soluţie (l/min);
 • cantitatea medie distribuită de fiecare dispozitiv de pulverizare (duză), (m/s);
 • uniformitatea de distribuţie a substanţei pe înălţimea de lucru (%);
 • norma medie de soluţie distribuită (l/ha);
 • instabilitatea normei de distribuţie (%).

Personal: 6 persoane.

Sef Laborator: Dr.Ing. Cujbescu Dan (CS III)

Adjunct: ing. Bolintineanu Gheorghe (CS II)

Asistenți: drd.ing. Persu Cătălin (CS III), drd.ing. Stroescu Gheorghe (CS III), dr.ing. Nitu Mihaela (CS III), drd.ing. Oprescu Remus(CS III).

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×