Departament Contencios-Legislativ

Departamentul Contencios – Legislativ al INMA oferă asistență juridică în următoarele domenii de activitate:

  • Servicii juridice cu privire la aspectele legate de guvernanța societară, inclusiv asistența juridică pe durata procesului de încorporare, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte adiționale la acestea și hotărâri ale organismelor de conducere relevante, asistarea managementului INMA, elaborarea politicilor interne ale INMA
  • Legislația muncii, asistență în negocierea / renegocierea și implementarea contractelor colective de muncă;
  • Asistarea și reprezentarea legală în procedurile de achiziții publice în legătură cu proiectele de investiții, atât în ​​etapa de atribuire a contractelor de achiziție publică, cât și în etapele de soluționare a litigiilor;
  • Asistență în legătură cu orice aspecte legate de legislația fiscală;
  • Asistență și reprezentare juridică în litigiile din domeniul Proprietății Industriale și serviciile juridice în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, mărci comerciale, desene și modele industriale și drepturi de autor).

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×