Departament Incubator Tehnologic și de Afaceri (INMA-ITA)

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri INMA-ITA, cu sediul în București, b-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, acreditare a Autorității Naționale pentru Cercetare Științificăoferă spații amenajate, dotate cu mobilier, rețea de calculatoare și de comunicare și servicii specializate, orientate în principal pentru facilitarea inițiatorilor și dezvoltării de noi întreprinderi inovative, bazate pe tehnologie avansată, în domeniul echipamentelor tehnice pentru agricultură, industrie alimentară, fermelor agricole și prelucrări aferente.

 

Obiective:

Valorificarea în mediul economic a rezultatelor cercetării prin suportul creării și dezvoltării de IMM-uri inovative care să realizeze produse/servicii în conformitate cu cerințele Pieții Unice.

Domeniu de acreditare: tehnologii și echipamente tehnice pentru agricultură, industria alimentară și ferme agricole.

Certificări: entitate din cadrul Rețelei Naționale de Inovare și Transfer Tehnologic ReNITT (Certificat de acreditare nr. 4/01.11.2005 emis de Ministerul Educației și Cercetării – Autoritatea Națională pentru Cercetare științifică ANCS); Certificat de acreditare nr. 50/01.03.2011 emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare; Certificat de acreditare nr. 89/03.01.2017 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.

 

Organizare:

INMA-ITA este o entitate cu autonomie financiară în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

 

Grupuri țintă:

 • IMM-uri, fabricanți de echipamente pentru agricultură și industria alimentară;
 • Microîntreprinderi și persoane fizice inovative cu activități în agricultură și în industria alimentară;
 • Ferme agricole mici și mijlocii.

 

Servicii Specializate:

 • asigurarea accesului entităților incubate fizic (întreprinzători, microîntreprinderi, persoane fizice) la infrastructura INMA-ITA;
 • incubarea fizică și virtuală a invențiilor (crearea firmelor noi pe baza propriei invenții);
 • asigurarea accesului prin licențiere la brevetele de invenție INMA;
 • formarea și instruirea profesională (tehnologii moderne CAD-CAM, management, managementul inovării, marketing, antreprenoriat, proprietate intelectuală);
 • asistență de specialitate privind proprietatea intelectuală;
 • informare tehnologică, audit tehnologic, veghe și prognoza tehnologică;
 • facilitarea accesului firmelor incubate la echipamente moderne pentru realizarea modelelor funcționale, experimentale, instalațiilor pilot;
 • încercări în laboratoare acreditate la nivel național conform ISO/CEI 17025:2005 și certificări de produs prin INMA – CERT (Organism de certificare acreditat de RENAR, notificat de Comisia Europeană cu nr. de identificare 1804 pentru Directivele 2006/42/EC și 2000/14/EC);

 

Servicii de asistență oferite:

 • identificarea, facilitarea și optimizarea parteneriatelor inovative de succes;
 • asigurarea accesului la baze de date specializate în domeniul tehnologiilor de mecanizare și construcție a echipamentelor tehnice pentru agricultură și industrie alimentară;
 • informare asupra priorităților domeniului la nivel național și european;
 • asistență lelegislativă și consultanță economico-financiară
 • asistență tehnică și consultanță pentru start-up și transpunerea tehnologiilor innovative în idei de afaceri;
 • servicii curente (mail, telefon, internet, utilități, xerox, condiții de instruire, meeting-room, pază și protecție, parcare, etc.) ;
 • identificarea posibilităților de finanțare pentru companii ce au fost incubate fizic sau virtual.

 

Realizări:

 • 49 de contracte de incubare fizică pentru microîntreprinderi, IMM-uri și IM-uri;
 • 15 servicii de incubare virtuală și de asistare a microîntreprinderilor și a IMM-urilor;
 • 6 servicii de asistență în afaceri și transfer tehnologic pentru IM și IMM;
 • 1 serviciu de consultanță pentru un Centru de Informare Tehnologică;
 • 1 serviciu de consultanță și comunicare cu OSIM pentru un tânăr inventator (student).

Dr. Ing. Ionel Cornelia MURARU

Șef Departament

Tel.: 021 269 32 56, 021 269 32 50

Fax: 021 269 3270

cmuraru@inma-ita.ro

certsc@inma.ro

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×