Proiecte CDI Program NUCLEU

PROGRAM NUCLEU 2023-2026

 

LISTA PROIECTELOR COMPONENTE (program NUCLEU): CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE – SUSTAIN-DIGI-AGRI Cod: PN 23 04

Nr. Crt. Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact (tel. fix., tel. mobil, email) Rezultate estimate
Obiectivul 1: Cercetarea științifică și digitalizarea proceselor din agricultură și industrie alimentară, dezvoltarea de noi tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice pentru producția de bioresurse compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ 4.0

cod obiectiv: PN 23 04 01

1. Tehnologie inteligentă pentru aplicarea cu precizie ridicată a produselor de protecția plantelor, fertilizanților și pentru însămânțarea în zone greu accesibile Ing. Gheorghe Gabriel Tel:

0212693269

0731.583.104

gabrielvalentinghe@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 1 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 3 buc;

– model experimental: 3 buc;

– cerere brevet: 3 buc.

– metodologie: 3 buc;

– rapoarte experiementare: 3 buc

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 3 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant / poster / fişa tehnică: 3 / 3 / 3 buc

2. Sistem automat inteligent destinat prelevării georeferenţiată a probelor de sol Dr. ing. Cristea Mario Tel:

0212693269

0762.432.744

mario.cristea@gmail.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 15 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 3 buc;

– model experimental: 4 buc;

– cerere brevet: 3 buc.

– raport experimentare: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 4 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

3. Sistem inteligent (robot) subacvatic pentru protecția vieții, sănătății și a mediului de dezvoltare Dr. ing. Cujbescu Dan Tel:

0212693269

0722.820.220

dcujbescu@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 16 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc.

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– raport validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

4. Sisteme inteligente de creștere a plantelor în condiții controlate de mediu Dr. ing. Găgeanu Iuliana Tel:

0212693269

0762.676.642

iuliadml@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– plan tehnic: 2 buc;

– model funcțional: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– pliant 2 buc

– ghid / poster / fişa tehnică: 2 / 2 / 2 buc

5. Tehnologie inovativa destinată întreținerii plantațiilor pomicole Ing. Zaica Ana Tel:

0212693269

0728.977.317

zaica_ana@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 1 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– plan tehnic: 3 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 9 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 3 buc;

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– dosar omologare produs: 3 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 3 buc

6. Sistem inteligent mixt de protecție a culturilor agricole împotriva dăunătorilor conform conceptului de agricultura 4.0

 

 

Dr. ing. Pruteanu Augustina Tel:

0212693269

0740.690.268

pruteanu_augustina@yahoo.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– studiu prospectiv: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 14 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– metodologie: 2 buc;

– raport experimentare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– raport validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 2 / 2 buc

Obiectivul 2: Tehnologii și echipamente inovative pentru dezvoltarea durabila a culturilor agroecologice, in vederea utilizării acestora în condiții de eficiență energetică, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului

cod obiectiv: PN 23 04 02

7. Tehnologie inovativa de producere a biofertilizanţilor în vederea refacerii biodiversității solului și reducerea efectelor secetei asupra terenurilor agricole Dr. ing. Nenciu Florin Tel:

0212693269

0752.112.455

florin_nenciu2000@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 3 buc;

– plan tehnic: 3;

– model funcțional: 1 buc;

– cerere brevet: 3 buc;

– articol ISI: 8 buc;

– articol BDI: 14 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 1 buc;

– metodologie: 5 buc;

– raport experimentare: 5 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– dosar omologare serviciu: 1 buc;

– raport diseminare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 2 / 1 / 1 buc

8. Cercetări privind utilizarea deșeurilor de lână la obținerea unor fertilizanți organici pentru agricultură în vederea îmbunătățirii proprietăților solului şi reducerii poluării mediului Dr. ing. Fodorean Gabriel Tel:

0212693269

0741.212.696

Gabriel gabrielfodorean@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 2 buc;

– articol ISI: 5 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– metodologie: 3 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– raport experimentare: 2 buc;

– raport de demonstrare: 1 buc;

– model funcțional: 3 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– rețetă fabricație: 3 buc

– raport de validare: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

9. Tehnologie inovativă de înierbare a intervalului dintre rândurile de viță de vie și pomi fructiferi pentru evitarea degradării structurii solului Drd. ing. Bălţatu Carmen Tel:

0212693269

0760.746.566

carmen.vasilachi@gmail.com

 

– studiu prospectiv: 1 buc;

– studiu tehnologic: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 11 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 2 buc;

– model experimental: 2 buc;

– cerere brevet: 2 buc;

– metodologie: 3 buc;

– raport experimentare: 3 buc;

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 2 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– pliant / poster / fişa tehnică: 2 / 2 / 2 buc

10. Tehnologie de valorificare a resturilor vegetale sub formă de biochar în vederea îmbunătățirii calității solului Dr. ing. Vlăduţoiu Laurenţiu Tel:

0212693269

0749.281.500

laurentiuvladutoiu82@gmail.com

 

– studiu tehnologic: 2 buc;

– plan tehnic: 1;

– cerere brevet: 1 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 10 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– model experimental: 1 buc;

– metodologie: 1 buc;

– raport experimentare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 1 buc

– raport demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 2 / 1 buc

11. Tehnologie inovativa pentru valorificarea superioară a inflorescențelor și semințelor de plante medicinale Dr. ing. Tudora Cătălina Tel:

0212693269

0726.274.958

cmc_tudora@yahoo.com

 

– studiu prospectiv: 2 buc;

– model experimental: 2 buc;

– articol ISI: 4 buc;

– articol BDI: 12 buc;

– pagină Web: 1 buc.

– plan tehnic: 1 buc;

– cerere brevet: 1 buc;

– metodologie de experimentare: 2;

– raport experimentare: 5;

– metodologie de demonstrare: 1 buc;

– dosar omologare produs: 2 buc;

– raport demonstrare: 2 buc;

– dosar omologare tehnologie: 1 buc;

– memoriu de prezentare 1 buc

– ghid / poster / fişa tehnică: 1 / 1 / 1 buc

 

PROGRAM NUCLEU 2019-2022

Strategia proprie de dezvoltare instituţională a INMA 2019-2022 si Planul multianual de dezvoltare institutionala 2019-2022

Lista proiectelor

 

 

Nr. Crt Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect

Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezultate estimate

Obiectiv 1: FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A PROCESELOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI CREAREA DE NOI TEHNOLOGII, INSTRUMENTE ŞI ECHIPAMENTE COMPATIBILE ŞI COMPETITIVE CU ARIA EUROPEANĂ DE CERCETARE, SPECIFICĂ CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0 ÎN DOMENIUL BIOECONOMIE

Cod obiectiv: PN 19 10 01

1.

 

PN 19 10 01 04

CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A UNOR SPECII DE PLANTE NOU CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

Dr. Ing. Muscalu Adriana Tel:

0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

 

-Studiu tehnologic/ buc – 6;

-Plan tehnic/buc – 4;

-Model experimental/buc – 4;

-Metodologie de încercări/buc – 4;

-Metodologie de demonstrare/buc-4;

-Produs omologat/ buc – 4;

-Articole ISI / buc – 3;

-Articole BDI / buc – 6;

-Comunicări/buc – 6;

-Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 3;

-Poster/buc – 1;

-Fişă tehnică/buc – 4;

-Pliant/buc – 1;

-CD-ROM/buc – 1;

-Film/buc-1;

-Pagină Web/buc – 1.

 2.

PN 19 10 01 01

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNOR SISTEME INTEGRATE PENTRU DOMENIUL BIOECONOMIE CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ

Ing. Persu Catalin Tel.:

0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

 3.

PN 19 10 01 02

CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE DIGITALE INTELIGENTE PENTRU INTERACŢIUNEA DINTRE SOL ŞI ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINILOR AGRICOLE ȘI PENTRU CONCEPTUL “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

 

Obiectiv O1 – Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru interactiunea dintre sol şi organele de lucru ale maşinilor agricole

 

Obiectiv O2Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru conceptul “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

Dr. Ing. Muraru Vergil Marian Tel.:

0744357250

virgil.muraru@gmail.com

 • – o metoda de estimare a forței de rezistenţa la tracțiune a mașinilor agricole destinate lucrărilor solului ȋn sistem cu minimum de lucrări (fără întoarcerea brazdei);
 • – dispozitive pentru masurarea precisa a forţei de rezistenţa pe organ de lucru și ȋn condiţii de densitate diferita a organelor de lucru;
 • – formule și metodologie de calcul aproximativ a rezistenţei opuse de sol organelor de lucru ale mașinilor agricole pe baza datelor experimentale obținute cu dispozitivele experimentale (cu un singur organ de lucru și cu mai multe organe de lucru);
 • – articole și comunicări la nivel național și internațional;
 • – principii de eficientizare a dotărilor cu aparatur  de calcul și software din punct de vedere al utilizării in concepția și dezvoltarea sistemelor tehnice;
 • – 1 platforma  și instrumente digitale pentru „OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”.
 4.

PN 19 10 01 03

FUNDAMENTAREA TEHNOLOGIEI DE RECOLTARE ŞI  PRELUCRARE PRIMARĂ A TULPINILOR DE CÂNEPĂ ÎN VERDE

 Dr. Ing. Păun Anişoara

Tel.:

0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

– Studiu tehnologic  privind procesul de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă -1;

– Studiu tehnologic privind  prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Tehnologie inovativă de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă – 1;

– Tehnologie inovativă de prelucrare a tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME  Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Model experimental Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă -1

– Model experimental Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Procedură de încercări – 2,

– Rapoarte de experimentare ME-2

– Metodologie de demonstrare -1;

– Propuneri brevete de invenţie – 2;

-Omologare produs – 2;

-Lucrări ştiintifice în reviste de specialitate, comunicări ştiintifice BDI/ISI -8/3;

– poster-2;

-fişă tehnică -2;

– pliant-1;

-pagină web -1.

 5. PN 19 10 01 05

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL LUCRĂRILOR DIN FERMELE AGRICOLE, VITICOLE ȘI POMICOLE

Dr. Ing. Ciuperca Radu Tel: 021.269.32.55

Fax: 021.269.32.73

ciuperca@inma.ro

Obiectiv 2: TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE ȘI UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONDIȚII DE EFICIENŢĂ, PROTECŢIA VIEŢII, SĂNĂTĂŢII ŞI A MEDIULUI

COD OBIECTIV : PN 19 10 02

6.

 

PN 19 10 02 03

CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA INTENSIVĂ A PEȘTILOR IN SISTEM DE POLICULTURĂ ȘI VALORIFICAREA COMPLEXĂ A BIORESURSELOR (PLANTELOR) ACVATICE

Dr. Ing. Voicea Iulian Tel:

0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

 7.

PN 19 10 02 01

DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN CADRUL FERMELOR SMART-BIOTEH

 Dr. Ing. Marin Eugen Tel.:

021.269.32.55

emarin@inma.ro

– Studiu prospectiv: 4 buc.
– Studiu tehnologic: 4 buc.
– Plan tehnic: 4 buc.
– Model experimental: 4 buc.
– Metodologie de experimentare: 4 buc.
– Metodologie de demonstrare: 4 buc.
– Produs omologat. 4 buc.
– Articole ISI: 3 buc.
– Articole BDI: 12 buc.
– Comunicări: 4 buc.
– Cerere de brevet de invenție națională: 4 buc.
– Poster: 4 buc.
– Produs omologat: 4 buc.
– Fișă tehnică: 4 buc.
– Pliant: 4 buc.
– CD ROM: 1 buc.
– Pagină web: 1 buc
 8.

PN 19 10 02 02

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCERE A BIOHUMUSULUI (VERMICOMPOST)

 Dr. Ing.   Caba Ioan  

 

 

 

Nr. Crt Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect

Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezultate estimate

Obiectiv 1: FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A PROCESELOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI CREAREA DE NOI TEHNOLOGII, INSTRUMENTE ŞI ECHIPAMENTE COMPATIBILE ŞI COMPETITIVE CU ARIA EUROPEANĂ DE CERCETARE, SPECIFICĂ CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0 ÎN DOMENIUL BIOECONOMIE

Cod obiectiv: PN 19 10 01

1.

 

PN 19 10 01 04

CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A UNOR SPECII DE PLANTE NOU CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

Dr. Ing. Muscalu Adriana Tel:

0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

 

-Studiu tehnologic/ buc – 6;

-Plan tehnic/buc – 4;

-Model experimental/buc – 4;

-Metodologie de încercări/buc – 4;

-Metodologie de demonstrare/buc-4;

-Produs omologat/ buc – 4;

-Articole ISI / buc – 3;

-Articole BDI / buc – 6;

-Comunicări/buc – 6;

-Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 3;

-Poster/buc – 1;

-Fişă tehnică/buc – 4;

-Pliant/buc – 1;

-CD-ROM/buc – 1;

-Film/buc-1;

-Pagină Web/buc – 1.

 2.

PN 19 10 01 01

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNOR SISTEME INTEGRATE PENTRU DOMENIUL BIOECONOMIE CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ

Ing. Persu Catalin Tel.:

0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

 3.

PN 19 10 01 02

CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE DIGITALE INTELIGENTE PENTRU INTERACŢIUNEA DINTRE SOL ŞI ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINILOR AGRICOLE ȘI PENTRU CONCEPTUL “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

 

Obiectiv O1 – Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru interactiunea dintre sol şi organele de lucru ale maşinilor agricole

 

Obiectiv O2Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru conceptul “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

Dr. Ing. Muraru Vergil Marian Tel.:

0744357250

virgil.muraru@gmail.com

 • – o metoda de estimare a forței de rezistenţa la tracțiune a mașinilor agricole destinate lucrărilor solului ȋn sistem cu minimum de lucrări (fără întoarcerea brazdei);
 • – dispozitive pentru masurarea precisa a forţei de rezistenţa pe organ de lucru și ȋn condiţii de densitate diferita a organelor de lucru;
 • – formule și metodologie de calcul aproximativ a rezistenţei opuse de sol organelor de lucru ale mașinilor agricole pe baza datelor experimentale obținute cu dispozitivele experimentale (cu un singur organ de lucru și cu mai multe organe de lucru);
 • – articole și comunicări la nivel național și internațional;
 • – principii de eficientizare a dotărilor cu aparatur  de calcul și software din punct de vedere al utilizării in concepția și dezvoltarea sistemelor tehnice;
 • – 1 platforma  și instrumente digitale pentru „OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”.
 4.

PN 19 10 01 03

FUNDAMENTAREA TEHNOLOGIEI DE RECOLTARE ŞI  PRELUCRARE PRIMARĂ A TULPINILOR DE CÂNEPĂ ÎN VERDE

 Dr. Ing. Păun Anişoara

Tel.:

0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

– Studiu tehnologic  privind procesul de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă -1;

– Studiu tehnologic privind  prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Tehnologie inovativă de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă – 1;

– Tehnologie inovativă de prelucrare a tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME  Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Model experimental Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă -1

– Model experimental Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Procedură de încercări – 2,

– Rapoarte de experimentare ME-2

– Metodologie de demonstrare -1;

– Propuneri brevete de invenţie – 2;

-Omologare produs – 2;

-Lucrări ştiintifice în reviste de specialitate, comunicări ştiintifice BDI/ISI -8/3;

– poster-2;

-fişă tehnică -2;

– pliant-1;

-pagină web -1.

 5. PN 19 10 01 05

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL LUCRĂRILOR DIN FERMELE AGRICOLE, VITICOLE ȘI POMICOLE

Dr. Ing. Ciuperca Radu Tel: 021.269.32.55

Fax: 021.269.32.73

ciuperca@inma.ro

Obiectiv 2: TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE ȘI UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONDIȚII DE EFICIENŢĂ, PROTECŢIA VIEŢII, SĂNĂTĂŢII ŞI A MEDIULUI

COD OBIECTIV : PN 19 10 02

6.

 

PN 19 10 02 03

CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA INTENSIVĂ A PEȘTILOR IN SISTEM DE POLICULTURĂ ȘI VALORIFICAREA COMPLEXĂ A BIORESURSELOR (PLANTELOR) ACVATICE

Dr. Ing. Voicea Iulian Tel:

0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

 7.

PN 19 10 02 01

DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN CADRUL FERMELOR SMART-BIOTEH

 Dr. Ing. Marin Eugen Tel.:

021.269.32.55

emarin@inma.ro

– Studiu prospectiv: 4 buc.
– Studiu tehnologic: 4 buc.
– Plan tehnic: 4 buc.
– Model experimental: 4 buc.
– Metodologie de experimentare: 4 buc.
– Metodologie de demonstrare: 4 buc.
– Produs omologat. 4 buc.
– Articole ISI: 3 buc.
– Articole BDI: 12 buc.
– Comunicări: 4 buc.
– Cerere de brevet de invenție națională: 4 buc.
– Poster: 4 buc.
– Produs omologat: 4 buc.
– Fișă tehnică: 4 buc.
– Pliant: 4 buc.
– CD ROM: 1 buc.
– Pagină web: 1 buc
 8.

PN 19 10 02 02

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCERE A BIOHUMUSULUI (VERMICOMPOST)

 Dr. Ing.   Caba Ioan  

 

PROGRAM NUCLEU 2018 – 2018

Tehnologii și sisteme inovative pentru îmbunătățirea și optimizarea proceselor din agricultură și industria alimentară / AGRI-SINOPT cod PN 18 30

Programul Nucleu propus AGRI-SINOPT are ca scop principal creșterea capacității de cercetare aplicativă a institutului ăn domeniul de activitate al acestuia, prin dezvoltarea de tehnologii și sisteme innovative îmbunătățite și optimizate destinate agriculturii șiindustriei alimentare.

Pentru aceasta, obiectivele programului au fost fundamentate ăn corelare cu strategia Comisiei Europene privind Economia Circulară, din care se fac parte si cele două component de bază cărora li se adresează programul Nucleu AGRI-SINOPT:Agricultura și Industria Alimentară. De asemenea obiectivele programului sunt ăn concordanță cu problematica abordată în domeniile de specializare inteligentă definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.

Tehnologiile și sistemele inovative care vor fi dezvoltate în cadrul AGRI-SINOPT răspund țintelor obiectivelor programului, pentru domeniile agricultura și industria alimentară și vor simula transferul tehnologic către agenții economici în scopul aplicării rezultatelor cercetărilor în mediul economic, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanță, asistență tehnică și a suportului de bază pentru formarea profesională continuă.

Durata programului Nucleu/AGRI-SINOPT:1 an (2018-2018).

Persoana de contact: Director Program Nucleu – Dr. ing. Matache Mihai-Gabriel.

Tel: 021.269.32.69; 0727.957.693.

E-mail: matache@inma.ro

–  RAPORT INTERMEDIAR NUCLEU 2018

Lista proiectelor

Nr. Crt Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezultate estimate
 

 

 

Obiectul 1: TEHNOLOGII ȘI SISTEME INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE Cod obiectiv: PN 18 30.01
 

1.

 

 

PN 18 30.01.01

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CARTAREA AERIANĂ A CULTURILOR AGRICOLE CORESPUNZĂTOR CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0

Drd. Ing. Cujbescu Dan Tel: 021/269.32.55

icsit@inma.ro

 

– Studiu prospectiv/buc–1

– Metodă de cartare /buc-1

– Metodologii/buc – 3;

– Serviciu omologat/buc – 1

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 4

– Comunicări/buc – 3

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

2.

 

 

 

PN 18 30.01.02

SISTEM ECO-INOVATIV PREVĂZUT CU „DEFLECTOR” PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR DE PLANTE PRĂȘITOARE

Dr. ing. Mateescu Marinela Tel: 021/269.32.55

marinelamateescu@yahoo.com,

icsit@inma.ro

– Studiu prospectiv/ buc –

– Plan tehnic/buc – 1

– Model experimental/buc – 1

– Procedură de încercări/ buc – 1

– Metodologie de încercări/buc – 1

– Produs omologat/ buc – 1

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 3

– Comunicări/buc – 3

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc –1

3.

 

 

 

PN 18 30.01.03

BIOCOMPOZITE FERTILIZANTE GRANULARE ECOLOGICE PE BAZĂ DE TURBĂ

Drd. Ing. Nagy Mihaela 0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

– Studiu prospectiv/ buc – 1

– Model experimental/buc – 1

– Metodologii/buc – 2

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 2

– Comunicări/buc – 2

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc –1

– Pagină Web/buc – 1

Obiectivul 2: VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A PRODUSELOR, SUBPRODUSELOR ŞI DEŞEURILOR DIN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ CONFORM CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ cod PN 18 30 02
 

4.

 

 

PN 18 30.02.01

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATIVE DE RECUPERAREA PRODUSELOR SECUNDARE DIN VITICULTURĂ

Ing. Milea Dumitru Tel: 021/269.32.55

E-mail: icsit@inma.ro

 

– Studiu prospectiv/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 3

– Comunicări/buc – 1

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1 ;

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc– 1

 

 

5.

 

PN 18 30.02.02

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI INTERFAZIC DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI ZOOTEHNIE

Dr. ing. Gageanu Paul Tel: 0212693269;

0766482087

E-mail:

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

– Studiu tehnologic/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 1

– Comunicări/buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

 

6.

 

PN 18 30.02.03

TEHNOLOGIE DE INFIINȚAREA ȘI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A MATERIEI PRIME VEGETALE OBȚINUTĂ DIN PLANTE MEDICINALE

Drd. Ing. Tudora Cătălina Tel: 021/269.32.55

E-mail: cmc_tudora@yahoo.com

– Studiu tehnologic/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 2

– Comunicări/buc – 2

– Poster/buc – 2

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

 PROGRAM NUCLEU 2016 – 2017

Cercetări privind fundamentarea tehnico-ştiinţifică, realizarea de tehnologii inovative şi echipamente tehnice inteligente destinate agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – TIASIA – cod PN 16.24

Programul Nucleu propus are ca scop principal creşterea capacităţii de cercetare a institutului în direcţia specializării inteligente pentru crearea de tehnologii inovative şi echipamente tehnice inteligente care vor fi implementate şi utilizate în agricultură, silvicultură şi industria alimentară.

            Tehnologiile inovative şi echipamentele tehnice inteligente specifice agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare reprezintă o nişă economică de piaţă care va crea o valoare adăugată mare şi va stimula mulţi agenţi economici pentru implementarea rezultatelor cercetărilor, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanţă, asistenţă tehnică şi a suportului de bază pentru formarea profesională.

            Durata programului Nucleu/ TIASIA: 2 ani ( 2016 – 2017)

            Persoana de contact: Director Program Nucleu – Dr.ing. Vlăduţ Nicolae Valentin- 2016 / Dr. Ing. Paun Anisoara – 2017

            Tel: 021269.32.69; 0748283409/0731871055

            E-mail: vladut@inma.ro ; valentin_vladut@yahoo.com / ani_paun@yahoo.com

–       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2016-2017

–       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2017

Lista proiectelor

Nr.

crt.

Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact

(tel.fix, tel.mobil, e-mail)

 

Rezultate

estimate

Obiectiv 1: CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE INTELIGENTE PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE ÎN SISTEM ECOLOGIC, DURABIL SI DE PRECIZIE, IN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

 

 

1.

PN – 16 24 01 01

Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solarii

Dr.ing.Manea Dragoş 0212693269

0724350567

manea@inma.ro ;

manea_dragos_05@yahoo.com

 

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Procedura de incercari: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -4 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 3

– Pagina web: 1

 

2.

PN 16 24 01 02

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distributie in benzi, direct la randurile de pomi

Dr.ing.Popa Lucreţia 0212693269

0723979492

lucretiapopa@inma.ro; lucretia_popa@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 1

– Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 01 03

Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole

Dr.ing.Muraru Vergil 0212693269

0744357250

vmuraru@inma.ro

virgil.muraru@gmail.com

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologii: 2

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 2

– Comunicari stiintifice: 4

– Pagina web: 1

 

4.

PN 16 24 01 04

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta

Ing.Bogdanof Gabriel 0212693269

0742800004

gbogdanof@gmail.com

 

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie de incercari: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

5.

PN 16 24 01 05

Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora

Ing.Persu Cătălin 0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

Obiectiv 2 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI ECO MATERIALE UTILIZATE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE

 

1.

PN 16 24 02 01

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie

Dr.ing. Marin Eugen 0212693269

0749176922

emarin@inma.ro

marin_43eu@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata : 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

-Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 02 02

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura

Dr.ing. Nagy Mihaela 0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologie: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI -1

– Comunicari stiintifice: 3

– Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 02 03

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa

Dr.ing.Sorică Cristian 0212693269

0728045004

sorica@inma.ro

cri_sor_2002@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Procedura de incercari ME: 1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Articole in reviste indexate: BDI – 1; ISI – 1

– Comunicari stiintifice la conferinte internationale: 2

– Produs omologat: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Pagina web

 

4.

PN 16 24 02 04

Fundamentarea tehnico-stiintifica a unei tehnologiiinovative de obtinere a materialului semincer pentruinfiintarea eficienta a culturiloragricole*

Dr.ing.Găgeanu Paul 0212693269

0766482087

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

 

Obiectiv 3 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE INTELIGENTE SI INSTRUMENTE PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARA A PRODUSELOR, SUBPRODUSELOR SI DESEURILOR DIN AGRICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA
 

1.

PN 16 24 03 01

Tehnologie inovativa si instalatiepentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hranaanimalelor

Dr.ing.Păun Anişoara 0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic-Proiect executiemodel experimental instalatie:1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventive solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 03 02

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice

Ing.Andrei Sorin 0212693269

0769473681

inmatm@rdsmail.ro

andrei_sg85@yahoo.com

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Metodologie : 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 1

– Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 03 03

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive

Ing.Muscalu Adriana 0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 3

– Produs omologat: 3

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 3

– Metodologie de incercari: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 03 04

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor

Dr.ing.Ciobanu Valeria 0212693269

0768656306

dns.gabriela@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 2

– Pagina web:1

 

5.

PN 16 24 03 05

Cercetari privind dezvoltarea de instrumente inovative pentru formarea continua, stimularea inovarii si transferul tehnologic rapid a rezultatelor cercetarilor din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Dr.ing.Muraru Vergil 0212693255

0744357250

vmuraru@inma.ro

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologii: 3

– Standard ocupational: 1

– Articule BDI – 3 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 4

– Pagina web:1

Obiectiv 4 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI SOLUTII INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVA SI PROTECTIA MEDIULUI
 

1.

PN 16 24 04 01

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternativa

Dr.ing.Ivan Gheorghe 0212693269

geoivan2006@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Produs omologat: 1

– Metodologie: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI -1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 04 02

Tehnologie inovativa de infiintarea culturilor de prasitoare prinmulcire utilizand foliedegradabila

Ing.Gheorghe Gabriel 0212693269

0731583104

gabrielvalentinghe@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata : 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-5

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 04 03

Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata

Dr.ing.Voicea Iulian 0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Metodologie: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 04 04

Cercetari privind dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru obtinerea biocombustibililor avansati din bioresurse non-alimentare

Dr.ing. Nedelcu Ancuţa 0212693269;

0740883936

nedelcuus@yahoo.com

 

 

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model funcţional: 1

– Metodologie: 1

-Raport de demonstrare

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Raport de diseminare: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Fişa tehnică: 1

– Poster: 1

– Pagina web: 1

* Proiecte evaluate şi necontractate

PROGRAM NUCLEU 2009 – 2015 

Dezvoltarea cercetărilor privind sistemele, tehnologiile de mecanizare, informatizare, automatizare, management si echipamente tehnice competitive pentru agricultura si industria alimentara – STIMM

 –       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2009 – 2015

 –       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2015

Lista proiectelor

TITLUL PROIECTULUI DIRECTOR DE PROIECT DATE DE CONTACT
Contract nr. 15N / 27.02.2009 PN 09 – 15 01 01

Tehnologii inovative de lucrat solul pentru împădurire, înscopul conservării diversităţii biologice şi ecologice

Dr. ing. Ciuperca Radu Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009 PN 09-15 01 02

Tehnologie inovativă de lucrare a solului si înfiinţare a culturilor de prăsitoare corespunzătoare agriculturii durabile, adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România

Dr. ing. Marin Eugen Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 01 03

Automatizarea procesului de testare dinamică a sistemelorde amortizoare specifice construcţiei echipamentelortehnice

Drd. ing. Matache Mihai Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, matache@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 04

Perfectionarea tehnologiei si dezvoltarea unui produs nou, competitiv, pentru mecanizarea lucrarilor in pepinierelehorticole si de producere a materialului dendrologic.

Ing. Cota Constantin Tel/Fax: 0264 418162

E-mail: inmacj@clicknet.ro, cota@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 06

Extinderea domeniului exploatatiilor sericicole din Romania prin realizarea unei noi tehnologii inovative si a unuiechipament tehnic competitiv

Ing. Muscalu Adriana Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, muscalu@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09-15 01 07

Cercetări aprofundate privind procesele de mărunţire,amestecare şi distribuire din cadrul tehnologiilor moderne de furajare şi întreţinere a bovinelor

Dr. ing. Nedelcu Ancuta Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: anedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 08

Tehnologie ecologica pentru imbunatatirea fertilitatii soluluifolosind ingrasamant natural verde corespunzatoareagriculturii durabile

Ing. Lazar George Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 2/2014 Cod proiect:PN 09 – 15 01 11

Tehnologie inovativa de irigatii si controlul climei in serelelegumicole

Dr. ing. Marin Eugen Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 – 15 02 01 Dezvoltareaunei tehnologii de valorificare a rizomilor de Miscanthus învederea eficientizării înfiinţării acestei culturi energetice Dr. ing. Sorica Cristian Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, sorica@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 03 04

Cercetarea si dezvoltarea unei tehnologii de procesareprimara a plantelor medicinale si aromatice in vedereaconservarii calitatilor terapeutice si valorificarii lor eficiente.

Ing. Stefanov Constantin Tel/fax: 0256/49.05.28

Tel: 0256/49.93.36

E-mail: stefanov@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 01

Tehnologie si instalatie moderna de filtrare mecanica sibiologica a apei pentru asigurarea conditiilor optime in sistemele acvacole recirculante de crestere superintensiva a pestilor

Ing. Stefanov Constantin Tel/fax: 0256/490.528

Tel: 0256/499.336

E-mail: constantinstefanov@yahoo.com

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 02

Tehnologie competitiva, documentatie tehnica si documentatietehnico-economica pentru o instalatie moderna de crestere a sturionilor in sistem acvacol recirculant

Dr.ing. Pop Augustin Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm_pop@yahoo.com

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 03

Tehnologii şi instalaţii moderne de tratare, aerare, degazare şioxigenare a apei pentru asigurarea condiţiilor optime însistemele acvacole recirculante de creştere superintensivă a peştilor

Drd. Ing. Andrei Sorin Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm@rdsmail.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 01

Cercetarea, fundamentarea şi realizarea unui sisteminformaţional şi de control prin satelit destinat cartarii siprelucarii parametrilor fizici si chimici ai solurilor agricole înscopul creşterii producţiei agricole şi protecţiei mediului

Dr. ing. Muraru Virgil Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: vmuraru@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 02

Reducerea poluării mediului / solului şi creşterea indicilorcalitativi de lucru ai echipamentelor tehnice pentru protecţiaplantelor, prin integrarea unui sistem centralizat de monitorizare şi avertizare a acestora

Ing. BolintineanuGheorghe Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

bolintineanu@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 – 15 05 03 Tehnologie inovativă de aplicare a tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole în vederea creşterii securităţii şi siguranţei alimentare

Videoclip de prezentare echipament

Dr. ing. Manea Dragoş Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, manea@inma.ro

Cod priect PN 09 – 15 05 05

Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şiinformatizate pentru verificare

Ing. Lazar George Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 06

Sistem de procesare a datelor de electro-conductivitate a solului pentru interpretarea hărţilor de cultură

Drd. ing. Voicea Iulian Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09-15 06 02

Noi metode de organizare si realizare de programespecializate in domeniul invatarii continue in agricultura

Ing. Nedelcu Daniela Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: dnedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 06 03

Sistem de monitorizare si evaluare a riscurilor pentrusecuritatea si sanatatea lucratorilor

Dr. ing. Badanoiu Bianca Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: badanoiu@inma.ro

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09 15 02 02 – Cercetăriaprofundate privind realizarea unei tehnologii de valorificaresuperioară a culturii energetice de Miscanthus Dr. ing. Manea Dragoş Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: manea@inma.ro

Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2014

PN 09-15.02.05: Cercetarea și fundamentarea unei tehnologiide mecanizare pentru înființarea și întreținerea culturii de plop energetic

Dr. ing. Manea Dragoș Telefon:

0212693269

Email: icsit@inma.ro

Contract nr. 15 N/ 27.02.2009; PN 09 -15 01 09

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehniccomplex de ambalare în saci a produselor agricole finite încadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate

Ing. Milea Dumitru Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 02 03

Cercetari privind mecanizarea si automatizarea proceselor de fabricatie a peletilor si agripeletilor

Drd. Ing. Danciu Aurel Tel: 021/269.32.50 int. 165

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: danciuaurel1@yahoo.com

Contract nr. 15 N /27.02.2009; PN 09 – 15 03 03 Tehnologieinovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar învederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare Dr. ing. BrăcăcescuCarmen Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: bracacescu@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 02 04

Dezvoltarea capacitatii de prospectare evaluare si valorificarea potentialului de biomasa din Romania in acord cu practicilesi politicile UE

Ing. Nagy Elena Mihaela

 

INMA BUCURESTI, Sucursala Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: nagy@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15 03 02

Cercetari pentru dezvoltarea tehnologiei privind realizarea din resurse regenerabile a unor materiale biodegradabiledestinate obtinerii de produse prietenoase mediului utilizate in agricultura si industria alimentara

Dr.Ing. Cioica Nicolae

 

INMA BUCURESTI, Sucursala Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: ncioica@yahoo.com

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15 03 01

Dezvoltarea unei tehnologii şi a unei instalaţii pentrudeshidratarea plantelor medicinale şi aromatice în vedereaconservării, procesării şi valorificării ulterioare

Dr. ing. Augustin Pop INMA BUCURESTI, Sucursala Timişoara

Tel./Fax: 0256-490.528

e-mail: inmatm_pop@yahoo.com

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15.03.05

Tehnologie inovativa de conditionare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata

Dr. ing. Sorică Cristian Tel: 021/269.32.50, int.163

Email: icsit@inma.ro ,sorica@inma.ro

Cod proiect PN 09 – 15 01 13

Cercetări privind realizarea unui sistem ecologic de gestionarea deşeurilor vegetale şi animale, destinat fermelor zootehniceşi gospodăriilor individuale

Dr. ing. Ciuperca Radu Tel: 021/269.32.55 /int. 133

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. 4/2014 , PN 09 – 15 03 07

Cercetari privind realizarea unui sistem integrat de obtinereextracte cu rol de biofertilizator / bioinsecticid foliar in agricultura ecologica.

Drd. ing. Voicea Iulian Tel: 021/269.32.55 / int. 163

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 03 06

Produse noi, biodegradabile, pentru agricultura, din resurseregenerabile.

Dr.Ing. Cioica Nicolae Tel: 021/269.32.55

Tel./Fax: 0264418162

E-mail: ncioica@yahoo.com,icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09 – 15 01 12, Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 1/2015: Tehnologie inovativă și echipament tehnicpentru înființarea culturilor de legume bulboase și rădăcinoasepe teren modelat cu lucrări minime Dr. ing. Mateescu Marinela Tel: 021/269.32.55

Email:marinelamateescu@yahoo.com,icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15.05.08

Cercetări privind realizarea unui echipament pneutronicpentru semănatul seminţelor mici şi foarte mici în alveole

Dr. ing. Visan Alexandra Tel: 021/269.32.55

E-mail: alexandrion1982@yahoo.com

 

Cod proiect: PN 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. nr.1/2015/ Act. ad. nr.3/2015

Sistem inteligent pentru lucrările de întreținere a culturiloragricole corespunzător conceptului de agricultură de precizie

Dr. ing. Matache Mihai Tel: 021/269.32.55

E-mail: gabimatache@yahoo.com

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×