Departament Informatică și Inginerie Computerizată

Misiune

Misiunea principală a departamentului este realizarea de cercetări avansate bazate pe tehnologia informației, ingineria asistată de calculator, modelarea matematică și simularea numerică a tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole și a domeniilor conexe adiacente acestora.

 

Misiunea secundară a departamentului este reprezentată de participarea la toate celelalte teme de cercetare ale institutului (modelare matematică, simulare, optimizare, dezvoltare software, crearea de baze de date etc.).

 

Direcții și obiective de cercetare

 • Modele matematice ale unor procese din agricultură și ale mașinilor agricole;
 • Agricultură de precizie;
 • Analiză structurală;
 • Probleme de mediu (eroziune, alunecări de teren, evoluţia materiei organice în sol în funcţie de evoluţia parametrilor mediului);
 • Servicii de procesare a datelor experimentale şi modelare matematicǎ a proceselor investigate pe cale experimentală;
 • Servicii de analiză a solului agricol.

 

Obiective

 • Cercetare – dezvoltare de instrumente bazate pe tehnologia informaţiei (programe de aplicaţii, baze de date, optimizǎri, prognoze, diagnoze, etc.) pentru maşini şi instalaţii destinate agriculturii şi industriei alimentare;
 • Modelare matematicǎ şi simulare numericǎ pentru procese şi fenomene specifice echipamentelor tehnice, pentru procese și fenomene de mediu și de interacțiune mașină-mediu, cu scopul de a optimiza sau îmbunătăți parametrii caracteristici ai proceselor;
 • Analiză structuralǎ în domeniul mașinilor și echipamentelor pentru agricultură și industrie alimentară – verificarea la rezistență, simularea testelor de încercare;
 • Realizare şi administrare reţele locale, service hard şi soft, inginerie de sistem, proiectare, administrare pagini WEB;
 • Determinare a unor proprietăți fizico-chimice ale solului și cartarea acestora, în scopul utilizării în cadrul agriculturii de precizie;
 • Dezvoltarea de proiecte și parteneriate interne și internaționale cu caracter științific sau/și aplicativ, bazat pe valorificarea rezultatelor cercetărilor din ultimii ani;
 • Consultanță în domeniul informaticii aplicate în proiectare și cercetare.
?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×