Departamentul cercetare – dezvoltare – inovare (CDI)

Misiunea Departamentului CDI

Misiunea departamentului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), inovare şi dezvoltare tehnologică în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară.

 

Direcţii şi obiective de cercetare

 1. Fundamentarea științifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATEA ALIMENTARĂ;
 2. Elaborare de tehnologii si echipamente tehnice de mecanizare pentru creșterea capacității de producție a terenurilor agricole și acțiuni de conservare a calității structurale; eliminarea eroziunii și degradării solurilor;
 3. Dezvoltarea de noi tehnologii, produse, practici, procese utilizate în producția vegetală, legumicolă, horticolă, acvacultură și piscicolă;
 4. Dezvoltarea de tehnologii noi de înființare, întreținere, recoltare și valorificare a biomasei;
 5. Dezvoltarea de noi tehnologii şi echipamente tehnice pentru sectorul zootehnic;
 6. Dezvoltarea a noi domenii de interes: energii din surse regenerabile, biotehnologii, agricultură organică și ecologică;
 7. Realizarea de activități de cercetare științifică (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în scopul identificării și aplicării de soluții inovative în domeniul dezvoltării durabile și reducerii poluării  mediului.
 8. Dezvoltarea de produse bazate pe tehnologii “curate”, urmărind restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, între dezvoltarea economică și integritatea mediului natural, în forme ințelese și acceptate de societate.
 9. Dezvoltarea de produse prietenoase mediului din materiale regenerabile prin:
  • Realizarea de activități de cercetare științifică (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în scopul identificării și aplicării de soluții inovative în domeniul dezvoltării durabile și reducerii poluării mediului.
  • Dezvoltarea de produse bazate pe tehnologii “curate”, urmărind restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, între dezvoltarea economică și integritatea mediului natural, în forme înțelese și acceptate de societate.

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×