Departament Proiecte și Relații Internaționale (DPRI)

Misiunea Departamentului PRI

Misiunea departamentului este de a desfășura activități pentru promovarea imaginii INMA, creșterii vizibilității, realizării de noi relații cu instituții de domeniu din alte țări, oferirea de suport pentru cercetătorii INMA pentru formarea de consorții/ parteneriate și scrierea de propuneri pentru participarea la competiții de proiecte internaționale de cercetare fundamentală, aplicativă, inovare și digitalizare în domeniul agriculturii și industriei alimentare (pe întreg lanțul de producție), în concordanță cu Strategia Green Deal, Strategia de Reziliență și Strategia de la Furcă la Consumator și respectând principiile privind Economia Circulară și a conceptului Zero Waste,

Management de Proiecte și Relații Internaționale

 • realizarea de legături cu institute, universități, agenți economici din domeniul de activitate al INMA și din domenii conexe pe plan internațional;
 • informarea continuă asupra oportunităților de participare la competiții cu fonduri europene/internaționale
 • realizarea și depunerea de propuneri de proiecte în cadrul programelor europene și internaționale
 • participarea la conferințe, workshop-uri, mese rotunde, brokerage-uri, la întâlniri organizate de mediul economic în scopul identificării unor noi oportunități de colaborare;
 • promovarea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional prin orientarea către cercetări de frontieră competitive internațional, către tematici cu potențial aplicativ la nivel național, extinderea cercetărilor inter- și multidisciplinare, simultan cu menținerea unei zone „libere de constrângeri” specific academice, propice cercetării fundamentale și exploratorie prin participarea la programe pe bază de competiție;

Marketing

 • reprezintă INMA la târguri și expoziții în scopul promovării institutului și a rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul proiectelor derulate;
 • Asigură elaborarea de studii de strategie pentru dezvoltarea institutului pe piața românească sau din alte țări;
 • Realizează promovarea institutului prin activități specifice.

INMA are o prezență activă la simpozioane și manifestări științifice, târguri și expoziții (naționale și internaționale) unde a obținut numeroase premii de-a lungul anilor.

 

PREMII la competiții naționale și internaționale

Anul 2019 2020 2021
Nr. premii 115 94 137

 

Proprietate industrială

Activitățile legate de Proprietatea Industrială ale INMA se referă la relațiile de colaborare ale institutului cu: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM – https://osim.ro/ ), Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID – http://www.research.gov.ro/ ), cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB – https://ccib.ro/ ) și altele.

Biroul de Marketing din cadrul departamentului oferă servicii de consiliere, redactare și înregistrare a cererilor de brevete, atât la nivel național (OSIM) cât și European (EPO)

INMA a depus în perioada 2019-2021 – 59 cereri de brevet de invenție (în calitate de titular și co-titular) din care s-au obținut 10 brevete, celelalte fiind în diferite stadii de examinare la OSIM:

Anul 2019 2020 2021 TOTAL
Cereri Brevete Naționale depuse 28 20 1 59
Brevete Obținute / Certificate Modele Utilitate Obținute 3 1 6 10
Cereri Brevete Europene (EPO) depuse 3 3 6

 

Traduceri

 • articole pentru revista institutului INMATEH-Agricultural Engineering;
 • articole ale specialiștilor INMA în vederea participării la manifestări științifice din țară/străinătate;
 • oferte de proiecte naționale/internaționale;
 • expresii de interes în vederea formării consorțiilor la proiecte internaționale;
 • rapoartele anuale de activitate al INMA;
 • rezumate brevete, în vederea participării acestora la diverse saloane, expoziții sau târguri internaționale de inventică;

 

Video – foto

INMA București realizează prin personal calificat:

 • proiecte, fișe tehnice de prezentare echipamente / tehnologii / utilaje;
 • materiale promoționale, postere, bannere, sonorizări și materiale audio-video-foto pentru manifestări științifice, târguri și expoziții;
 • activități de logistică în cadrul manifestărilor științifice, târguri și expoziții.

În cazul în care sunteți interesați de astfel de servicii vă rugăm să ne contactați.

 

Contact

Șef departament PRI

Dr. ing. GĂGEANU Iuliana – IDT II

Tel: +40762676642

iulia.gageanu@gmail.com, iulia.gageanu@inma.ro

 

Șef birou marketing

Ing. CONSTANTINESCU Lucilius Mihai – CS

Tel: 021-269.32.50 int. 118

E-mail: mihai_c@inma.ro

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×