Colectiv Sistemul de Management al Calității și Standardizare (SMCS)

INMA a stabilit un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 prin care promovează o politică compatibilă cu strategia generală a organizaţiei, pentru a răspunde aşteptărilor clienţilor şi celorlalte părţi interesate .

 

În acest sens:

  • au fost identificate procesele necesare pentru SMC INMA şi aplicarea acestora în cadrul INMA;
  • s-a determinat succesiunea şi interacţiunea acestor procese;
  • s-au determinat criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace;
  • s-a asigurat disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea acestor procese;
  • se monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese;
  • sunt implementate acţiuni necesare pentru realizarea rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese.

 

Atunci când INMA utilizează procese din afara SMC INMA, procese care pot influenţa conformitatea produselor sau serviciilor cu cerinţele, INMA asigură controlul acestor procese externe.

 

SMC din cadrul INMA este stabilit, documentat, implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015.

 

Managementul de la cel mai înalt nivel al INMA se asigură că responsabilităţile şi autorităţile pentru rolurile relevante sunt atribuite, comunicate şi înţelese în cadrul organizaţiei.

 

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului de management sunt delegate Reprezentantului Managementului Calităţii, precum şi tuturor responsabililor de procese.

Personalul din cadrul INMA răspunde de :

participarea la implementarea politicii SMC ;

aplicarea procedurilor SMC, a documentelor tehnice şi organizatorice generale aferente activităţii pe care o desfăşoară ;

realizarea obiectivelor specifice, pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite prin politica SMC ;

identificarea şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor specifice activităţilor derulate ;

aplicarea măsurilor de îmbunătăţire stabilite la nivelul proceselor care se derulează în cadrul compartimentului său la nivelul SMC.

 

Activitatea de standardizare se desfăşoară în cadrul Comitetului Tehnic CT 77 Maşini agricole şi forestiere, tractoare şi tehnici de irigare” al cărui secretariat este deţinut de organizaţia INMA, precum şi în Comitetul ROCASCO “Evaluarea conformităţii” – cu care organizaţia INMA colaborează pe linie de standardizare internaţională şi europeană prin intermediul experţilor ASRO din cadrul acestui Comitet Tehnic.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×