Activități și Obiective

DOMENII DE ACTIVITATE

Conform HG 1308/1996:

 1. Activități de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industrie alimentară în contextul armonizării întregii activități a institutului la politicile aplicate de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din România.
 2. Activități conexe activității de cercetare – dezvoltare.
 3. Activități de formare și specializare profesională în domeniul propriu de activitate.
 4. Activități de editare și tipărire a publicațiilor de specialitate.
 5. Activități de demonstrare, diseminare și transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamente tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.
 6. Activități de valorificare a rezultatelor cercetării – dezvoltării – inovării în domeniul tehnologiilor de mecanizare și echipamentelor tehnice pentru agricultură și industrie alimentară.
 7. Activități pentru susținerea cercetării – dezvoltării și inovării în domeniul propriu de activitate.

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE INMA

 1. Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii de mecanizare, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ;
 2. Creşterea nivelului tehnic şi al performanţelor proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare, care să satisfacă exigenţele si reglementările UE în scopul valorificării potenţialului agricol al României;
 3. Punerea în valoare a surselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) a tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului;
 4. Diseminarea şi transferul tehnologic în economie a rezultatelor cercetării în scopul dezvoltării rurale şi creşterea calităţii vieţii;
 5. Sprijinirea activităţii de C-D din întreprinderile constructoare de tractoare şi maşini agricole şi instruirea utilizatorilor de echipamente tehnice, în scopul creşterii capacităţii de difuzare şi dezvoltare în economie a tehnologiilor avansate;
 6. Întărirea  bazei tehnice de cercetare (logistică, aparatură, echipamente de cercetare), realizarea de încercări interlaboratoare şi parteneriate externe pentru racordarea cercetărilor realizate de INMA la aria de cercetare europeană, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european;
 7. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane;
 8. Îmbunătăţirea structurii organizatorice a instituţiei pentru a permite realizarea de parteneriate ştiinţifice cu institutele similare din spaţiul european;
 9. Pregătirea de oferte pentru participarea la programe europene;
 10. Creşterea vizibilităţii activităţilor şi a rezultatelor institutului.
?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×