Serviciul Administrativ, Personal – Organizare (SAPO)

Asigurarea condițiilor de bună funcționare a sistemului de management al calității INMA prin:

-menținerea în stare de funcționare a spațiilor de lucru INMA

-asigurarea întreținerii și menținerea curățeniei clădirilor

-asigurarea unui mediu de lucru sănătos pentru personalul angajat

-îngrijirea spațiilor verzi

-efincietizarea și coordonarea adecvată a muncii întregului personal administrativ.

-evidențe permanente și precise din punct de vedere al activității administrative, de personal și de organizare.

Resurse umane:

gestionarea resurselor umane în relație directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare și încetare a raporturilor de muncă ale salariaților

Arhiva:

documente /înregistrări provenite din activitatea INMA arhivate corespunzător reglementărilor în vigoare

Activitatea de legare a documentației:

organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice de legătorie manuală a documentației (rapoarte de încercări, condici, mape cu șina etc.)

Activitatea în cadrul bibliotecii

facilitarea accesului la informație prin asigurarea și punerea la dispoziția tuturor salariaților INMA a materialelor necesare în scopul desfășurării activităților de informare, documentare și cercetare.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×