Rezultate Cercetări

 

Rezultate

 

Produse, tehnologii, prototipuri, studii prospective, studii tehnologice

 

Specificaţie Anul Total
2015 2016 2017 2018 2019
Nr. Modele Experimentale 7 18 18 6 10 59
Nr. prototipuri 1 6 10 17
Nr. produse omologate  7  5 18 5 35
Nr. tehnologii omologate  2 1 6 8 2 19
Nr. studii prospective și tehnologice 9 20 13 40 63 145

 

INMA București a depus în perioada 2015 – 2019 un număr de 102 cereri de brevet la nivel național și 6 cereri la nivel European.

 

S-au obținut 27 de brevete, celelalte fiind în diferite stadii de examinare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) cât și la Oficiul European pentru Brevete (EPO).

 

Anul 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Nr. Cereri depuse 10 14 22 28 28  102
Nr. brevete obţinute 5 10 7 2 3  27
Brevet European – Cereri înregistrate 1 2 3  6

 

În perioada 2015-2019 INMA București a participat la peste 50 târguri și expoziții unde a primit peste 300 de diplome și medalii de recunoaștere a rezultatelor cercetării.

 

Târguri, Expoziții și Premii obținute prin selecție 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Nr. Târguri & Expoziții Naționale și Internaționale: 11 12 11 7 12 53
Premii internaționale / naționale: 47 49 60 51 123 330

 

PUBLICATII

 

Cercetătorii INMA București au publicat un număr impresionant de articole și lucrări științifice în reviste ISI de specialitate și sunt membri în diverse colective de redacție.

 

Publicații 2015 2016 2017 2018 2019
Lucrări publicate în reviste ISI: 32 27 44 60 80
Membru în colective de redacție și editoriale la:
1). Conferințe /simpozioane naționale și internaționale: 15 18 15 12 7
2). Reviste recunoscute ISI (sau incluse în baze internaționale de date): 16 20 22 28 66

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×