Istoric

1927

Înfiinţarea „Staţiunii de încercare a maşinelor şi uneltelor agricole“ Băneasa în cadrul Institutului pentru Cercetări Agronomice a României prin Legea de înfiinţare ICAR (M.O nr. 97/05.05.1927).

1930

Decizia nr. 2000/1930 a Directorului ICAR - GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI privind normele de funcţionare şi rolul „STAŢIUNII DE ÎNCERCARE A MAŞINELOR ŞI UNELTELOR AGRICOLE“

1952

Înfiinţarea institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Mecanizarea și Electrificarea Agriculturii - ICMEA prin transformarea Staţiunii de Încercarea Maşinilor și Uneltelor Agricole din Cadrul ICAR (HCM nr.543/16.04.1952).

1982

Unificarea ICMEA Băneasa cu INSTITUTUL PENTRU PROIECTARE MAŞINI AGRICOLE OTOPENI şi înfiinţarea INSTITUTULUI DE CERCETARE PROIECTARE şi INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU MAŞINI şi UTILAJE AGRICOLE ICPITMUA Băneasa (Decret Consiliul de Stat nr.386/27.10.1982.

1996

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini și Instalaţii Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare-INMA (HG 1308/25.11.1996, MO nr. 329/1996) în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

2008

INMA a fost acreditat pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007, Decizia ANCS nr. 9634/2008

2010

INMA a fost autorizat să desfăşoare activităţi de formare/calificare şi specializare / perfecţionare profesională, conf. Aut. seria B Nr. 2795310 din 17.02.2010;

2011

INMA a fost autorizat să desfăşoare activităţi de formare/calificare şi specializare / perfecţionare profesională, conf. Aut. seria B Nr. 2795310 din 17.02.2010; 2011- INMA a fost autorizat sa desfăşoare activităţi de: - iniţiere pentru ocupaţia de Mecanic maşini agricole, cod COR 723309, conf. Aut. Seria B nr. 0004500 din 24.03.2011; - perfectionare pentru ocupaţia Specialist în domeniulproiectării asistate de calculator, cod COR251401, conf. Aut. Seria B nr. 0004501 / 2011;

2012

INMA a fost autorizat prin Centrul de Evaluare şi Certificare Competenţe Profesionale să desfăşoare activităţi pentru calificarea Morar, cod COR 816020, conf. Aut. Seria C nr.00260 / 2012

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×