INMA, câștigătoare a opt proiecte ADER

INMA, câștigătoare a opt proiecte ADER

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti a fost declarat câștigător a opt proiecte din cadrul licitației proiectelor de cercetare – dezvoltare din cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2022”. Licitația a fost lansată în luna iulie a anului 2019, iar rezultatele au fost anunțate în august 2019.

Opt dintre propunerile depuse de INMA au fost declarate câștigătoare. Acestea sunt:

  • ADER 25.1.1. – Tehnologie de mecanizare și sistem tehnic pentru recoltarea culturii de cânepă
  • ADER 25.1.2. – Cercetări privind realizarea și testarea echipamentelor tehnice de recoltat plante medicinale și aromatice, utilizate în exploatațiile de mici dimensiuni
  • ADER 25.1.3. – Tehnologie inovativă de mecanizare pentru întreținerea plantațiilor de viță de vie
  • ADER 25.2.1. – Tehnologii și echipament inteligent pentru creșterea productivității în spații protejate, independente energetic
  • ADER 25.2.2. – Cercetare cu privire la proiectarea unui echipament  inteligent horticol de analiză, predicție și acțiune biodinamică
  • ADER 25.3.1. – Sisteme recirculante de acvacultură utilizate în etapa premergătoare repopulării apelor naturale cu material piscicol
  • ADER 25.4.1. – Tehnologie de obținere a biofertilizanților și/sau bioinsecticidelor, destinată sistemelor de producție ecologice
  • ADER 25.4.2. – Tehnologii de valorificare superioară a deșeurilor ligno-celulozice din horticultură

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Și în anul 2018, INMA a fost implicat în 6 proiecte ADER, în calitate de partener, cu o valoare totală de 213.000 lei. Citiți mai multe informații despre rezultatele proiectelor ADER 2000 în pagina Proiecte CDI – PN II, PN III.

INMA desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), inovare şi dezvoltare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară.

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură și Dezvoltare Rurală – ADER 2022”, își propune să ofere soluții în privința protecției mediului și a combaterii schimbărilor climatice, pentru o mai bună orientare spre piață și asigurarea într-o mai mare măsură a legăturii dintre cercetare, inovare, consultanță, fermieri și procesatori.

Obiectivele Planului Sectorial – ADER 2022 se referă la dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței culturilor la boli și dăunători, precum și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluției pieței, de atenuare a schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×