Laborator Testări Mașini și Instalații pentru Industria Alimentară

Domeniu de activitate: cercetare-dezvoltare-inovare si testare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru industria alimentară și pentru cultura și procesarea plantelor medicinale și aromatice.

Total personal în cadrul laboratorului, din care: 11

  • Personal de cercetare cu studii superioare: 11

Dr.ing. SORICA Cristian, CS I

Șef Laborator

cri_sor2002@yahoo.com

0728045004

021.269.32.73 (fax)

Sef Laborator: Dr.ing. SORICA Cristian, CS I, desfășoară activități de coordonare stiinţifică a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare și testare desfășurate în cadrul Laboratorului;

 

Experiență și expertiză: Inginer mecanic, specializarea Mașini și Instalații pentru Prelucrarea Produselor Agricole, Universitatea Politehnica București. Are o experiență de peste 15 ani în proiectare asistată de calculator și testare în domeniul mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, participând, în cadrul INMA București, în calitate de responsabil sau colaborator la peste 17 lucrări de cercetare ştiinţifică care au avut ca rezultat 2 brevete acordate și 16 cereri de brevet de invenţie; peste 22 proiecte de echipamente tehnice destinate agriculturii și industriei alimentare; peste 124 articole care au fost publicate şi susţinute în cadrul unor manifestării ştiinţifice interne/internaţionale în calitate de prim autor sau colaborator;

 

E-mail: cri_sor2002@yahoo.com

Tel: 0728045004

Fax: 021.269.32.73

Colectiv Testări Tehnologii de Industria Alimentară

 

Șef Colectiv / IDT II: Muscalu Adriana

CS: Birsan Mariana Silvia

IDT III: Grigore Ion

IDT: Neagoe Mihaela

Dr.ing. Muscalu Adriana Teodora

Șef colectiv

0726234242

muscalis@yahoo.com

021.269.32.73 (fax)

Sef Colectiv: dr.ing. Muscalu Adriana Teodora, 58 ani, Inginer mecanic, specializarea Utilaj tehnologic (agricol), Universitatea Politehnica București; Poziția actuală: Inginer dezvoltare tehnologică IDT 2 în cadrul Departamentului de Încercări, din INMA București; Doctorand la Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice din Universitatea Politehnica București, având tema: ,,Studii și cercetări privind recoltarea și tocarea plantelor medicinale și aromatice”.

Experiența profesională în domeniul proiectului: constă în experiență în cercetarea științifică în domeniul mașinilor și echipamentelor agricole de peste 30 de ani la INMA București. În perioada 1997-2004 că Inginer Proiectant gradul II a desfășurat activități de cercetare științifică concretizate în proiecte de execuție ME și prototipuri, activități de cercetare experimentală și colaborare elaborare documentație tehnică, specialist sau executant în cadrul unor proiecte naționale de cercetare –dezvoltare , cât și director de proiect. Din 2004 până în prezent, ca inginer de dezvoltare tehnologică IDT 2, a desfășurat activități de cercetare științifică concretizate în proiecte de execuție echipamente, cercetare experimentală și elaborare documentație tehnică, din poziția de: specialist colaborator / executant , responsabil / manager pentru mai multe proiecte naționale de cercetare și dezvoltare, cât și pentru proiecte internaționale. Din 2009 până prezent, a desfășurat la „Departamentul de Încercări” din INMA București: activități de cercetare și testare în domeniul tehnologiilor și echipamentelor pentru agricultură și industria alimentară.

 

Colectiv Testări Tehnologii și Echipamente pentru Cultură și Procesarea Plantelor Medicinale și Aromatice

Sef Colectiv / CS III: Gageanu Iuliana

CS III: Tudora Catalina

CS III: Pruteanu Augustina

CS III: Nitu Mihaela

ACS: Cristea Larisa

ACS: Grigore Iulia

CS III: Găgeanu Iuliana

Șef colectiv

iuliadml@yahoo.com

0762676642

021.269.32.73 (fax)

Sef Colectiv: drd.ing. GĂGEANU Iuliana, 29 ani, doctorand în cadrul UPB, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, titlul tezei ”Cercetări privind optimizarea procesului de densificare a biomasei prin peletizare”; Master în domeniul Dezvoltării Rurale, la Facultatea Management, Inginerie Economică şi Dezvoltare Rurală din cadrul USAMVB, Inginer în domeniul Inginerie şi Management, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

 

Poziţia curentă: Șef Colectiv Testări Tehnologii și Echipamente pentru Cultură și Procesarea Plantelor Medicinale și Aromatice, Cercetător Ştiinţific gradul trei (CS III) în Ecologie şi Protecţia Mediului în cadrul Departamentului de Încercări (DI).

 

Activități principale – Cercetarea și dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare și a echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară, studii de soluții și cercetări documentare; Responsabil / membru în echipa de implementare proiecte naționale / europene Elaborarea de studii tehnologice, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piață, rapoarte cercetare , metodologii de testare, etc.; Depunere de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor naționale și internaționale; publicare a 13 articole ISI că prim / coautor și a 39 de articole BDI ca prim / coautor.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×