ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE TEREN PROPRIETATE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE TEREN PROPRIETATE PUBLICĂ

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.6, sector 1, organizează licitaţie publică, în data de 20.05.2024, ora 10, având ca obiect închirierea următorului bun imobil:

teren în suprafață de 801 m.p., ce aparține domeniului public al Statului Român, aflat în administrarea INMA, situat la adresa București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 67, număr cadastral 232196 (parțial)

Prețul de pornire al licitației este de 2,5 Euro/m.p. Facturile se vor emite fără TVA, potrivit art. 292 alin (2), din Codul Fiscal.
Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 22.04.2024 – 17.05.2024, la Secretariatul INMA din București, Sectorul 1, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6. Ofertanţii vor depune la Secretariatul INMA, cererea de înscriere la licitaţie însoţită de plicul ce conține documentele de calificare prevăzute în Caietul de sarcini, precum și oferta propriu-zisă. Documentația de atribuire poate fi achiziționată de la compartimentul Contabilitate INMA, între orele 9:00-14:00 de luni până vineri și achitată la prețul de 100 lei/exemplar, la casieria INMA.
Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară sau prin depunerea sumei în contul INMA: RO50RNCB0072026604710117, Cod. Fiscal 2795310. În ziua licitației suma constituită drept garanție de participare la licitație trebuie să se afle efectiv în contul menționat. Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere este 10.000 RON.

Data limită pentru solicitare clarificări: 10.05.2024, ora 12:00.
Data limită pentru înscrierea la licitație: 17.05.2024, ora 12:00.
Data licitației publice: 20.05.2024, ora 10:00.

În cazul în care până la data şi ora anunţată nu sunt depuse cel puţin 2 oferte valabile, licitația va fi anulată iar procedura se va relua.
Pentru informații suplimentare, ofertanții pot accesa site-ul www.inma.ro sau se pot adresa INMA prin e-mail: secretariat@inma.ro?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×