Anunt angajare: tehnician

Anunt angajare: tehnician

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini si Instalații destinate Agriculturii si Industriei Alimentare, cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Tehnician documentație studii, in domeniul de activitate al institutului si domenii conexe.

Concursul se va desfasura în conformitate cu Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si Regulamentul de concurs privind ocuparea posturilor de cercetare din cadrul INMA, în data de 13.07.2020.

Condiții  generale de ocupare a postului: cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; să fi împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data depunerii candidaturii; – să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere (să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice:

  1. Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  2. Vechime în muncă 3 ani;
  3. Cunoştinţe bune privind utilizarea Microsoft Office;
  4. Pregătirea arhivistică cu atestat sau experienţa pe un post similar constituie avantaj.

Dosarele se depun la sediul INMA-Biroul Personal pana la data de 09.07.2020, ora 14.00.

Informatii suplimentare: tel. 021 2693260/125.?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×