Program NUCLEU 2019-2022

Strategia proprie de dezvoltare instituţională a INMA 2019-2022 si Planul multianual de dezvoltare institutionala 2019-2022

Nr. Crt Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect

Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezultate estimate

Obiectiv 1: FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A PROCESELOR DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI CREAREA DE NOI TEHNOLOGII, INSTRUMENTE ŞI ECHIPAMENTE COMPATIBILE ŞI COMPETITIVE CU ARIA EUROPEANĂ DE CERCETARE, SPECIFICĂ CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0 ÎN DOMENIUL BIOECONOMIE

Cod obiectiv: PN 19 10 01

1.

 

PN 19 10 01 04

CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A UNOR SPECII DE PLANTE NOU CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

Dr. Ing. Muscalu Adriana Tel:

0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

 

-Studiu tehnologic/ buc – 6;

-Plan tehnic/buc – 4;

-Model experimental/buc – 4;

-Metodologie de încercări/buc – 4;

-Metodologie de demonstrare/buc-4;

-Produs omologat/ buc – 4;

-Articole ISI / buc – 3;

-Articole BDI / buc – 6;

-Comunicări/buc – 6;

-Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 3;

-Poster/buc – 1;

-Fişă tehnică/buc – 4;

-Pliant/buc – 1;

-CD-ROM/buc – 1;

-Film/buc-1;

-Pagină Web/buc – 1.

 2.

PN 19 10 01 01

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNOR SISTEME INTEGRATE PENTRU DOMENIUL BIOECONOMIE CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ

Ing. Persu Catalin Tel.:

0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

 3.

PN 19 10 01 02

CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE DIGITALE INTELIGENTE PENTRU INTERACŢIUNEA DINTRE SOL ŞI ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINILOR AGRICOLE ȘI PENTRU CONCEPTUL “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

 

Obiectiv O1 – Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru interactiunea dintre sol şi organele de lucru ale maşinilor agricole

 

Obiectiv O2Dezvoltarea de instrumente digitale inteligente pentru conceptul “OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”

Dr. Ing. Muraru Vergil Marian Tel.:

0744357250

virgil.muraru@gmail.com

  • – o metoda de estimare a forței de rezistenţa la tracțiune a mașinilor agricole destinate lucrărilor solului ȋn sistem cu minimum de lucrări (fără întoarcerea brazdei);
  • – dispozitive pentru masurarea precisa a forţei de rezistenţa pe organ de lucru și ȋn condiţii de densitate diferita a organelor de lucru;
  • – formule și metodologie de calcul aproximativ a rezistenţei opuse de sol organelor de lucru ale mașinilor agricole pe baza datelor experimentale obținute cu dispozitivele experimentale (cu un singur organ de lucru și cu mai multe organe de lucru);
  • – articole și comunicări la nivel național și internațional;
  • – principii de eficientizare a dotărilor cu aparatur  de calcul și software din punct de vedere al utilizării in concepția și dezvoltarea sistemelor tehnice;
  • – 1 platforma  și instrumente digitale pentru „OPEN INNOVATION ECOSYSTEM”.
 4.

PN 19 10 01 03

FUNDAMENTAREA TEHNOLOGIEI DE RECOLTARE ŞI  PRELUCRARE PRIMARĂ A TULPINILOR DE CÂNEPĂ ÎN VERDE

 Dr. Ing. Păun Anişoara

Tel.:

0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

– Studiu tehnologic  privind procesul de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă -1;

– Studiu tehnologic privind  prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Tehnologie inovativă de recoltare în verde a tulpinilor de cânepă – 1;

– Tehnologie inovativă de prelucrare a tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME  Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă – 1;

– Plan tehnic-Documentaţie de execuţie ME Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Model experimental Echipament de recoltare în verde a  tulpinilor de cânepă -1

– Model experimental Echipament de prelucrarea tulpinilor de cânepă în verde – 1;

– Procedură de încercări – 2,

– Rapoarte de experimentare ME-2

– Metodologie de demonstrare -1;

– Propuneri brevete de invenţie – 2;

-Omologare produs – 2;

-Lucrări ştiintifice în reviste de specialitate, comunicări ştiintifice BDI/ISI -8/3;

– poster-2;

-fişă tehnică -2;

– pliant-1;

-pagină web -1.

 5. PN 19 10 01 05

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL LUCRĂRILOR DIN FERMELE AGRICOLE, VITICOLE ȘI POMICOLE

Dr. Ing. Ciuperca Radu Tel: 021.269.32.55

Fax: 021.269.32.73

ciuperca@inma.ro

Obiectiv 2: TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE ȘI UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONDIȚII DE EFICIENŢĂ, PROTECŢIA VIEŢII, SĂNĂTĂŢII ŞI A MEDIULUI

COD OBIECTIV : PN 19 10 02

6.

 

PN 19 10 02 03

CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA INTENSIVĂ A PEȘTILOR IN SISTEM DE POLICULTURĂ ȘI VALORIFICAREA COMPLEXĂ A BIORESURSELOR (PLANTELOR) ACVATICE

Dr. Ing. Voicea Iulian Tel:

0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

 7.

PN 19 10 02 01

DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN CADRUL FERMELOR SMART-BIOTEH

 Dr. Ing. Marin Eugen Tel.:

021.269.32.55

emarin@inma.ro

– Studiu prospectiv: 4 buc.
– Studiu tehnologic: 4 buc.
– Plan tehnic: 4 buc.
– Model experimental: 4 buc.
– Metodologie de experimentare: 4 buc.
– Metodologie de demonstrare: 4 buc.
– Produs omologat. 4 buc.
– Articole ISI: 3 buc.
– Articole BDI: 12 buc.
– Comunicări: 4 buc.
– Cerere de brevet de invenție națională: 4 buc.
– Poster: 4 buc.
– Produs omologat: 4 buc.
– Fișă tehnică: 4 buc.
– Pliant: 4 buc.
– CD ROM: 1 buc.
– Pagină web: 1 buc
 8.

PN 19 10 02 02

CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCERE A BIOHUMUSULUI (VERMICOMPOST)

 Dr. Ing.   Caba Ioan  

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×