Program NUCLEU 2018 – 2018

Tehnologii și sisteme inovative pentru îmbunătățirea și optimizarea proceselor din agricultură și industria alimentară / AGRI-SINOPT cod PN 18 30

Programul Nucleu propus AGRI-SINOPT are ca scop principal creșterea capacității de cercetare aplicativă a institutului ăn domeniul de activitate al acestuia, prin dezvoltarea de tehnologii și sisteme innovative îmbunătățite și optimizate destinate agriculturii șiindustriei alimentare.

Pentru aceasta, obiectivele programului au fost fundamentate ăn corelare cu strategia Comisiei Europene privind Economia Circulară, din care se fac parte si cele două component de bază cărora li se adresează programul Nucleu AGRI-SINOPT:Agricultura și Industria Alimentară. De asemenea obiectivele programului sunt ăn concordanță cu problematica abordată în domeniile de specializare inteligentă definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.

Tehnologiile și sistemele inovative care vor fi dezvoltate în cadrul AGRI-SINOPT răspund țintelor obiectivelor programului, pentru domeniile agricultura și industria alimentară și vor simula transferul tehnologic către agenții economici în scopul aplicării rezultatelor cercetărilor în mediul economic, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanță, asistență tehnică și a suportului de bază pentru formarea profesională continuă.

Durata programului Nucleu/AGRI-SINOPT:1 an (2018-2018).

Persoana de contact: Director Program Nucleu – Dr. ing. Matache Mihai-Gabriel.

Tel: 021.269.32.69; 0727.957.693.

E-mail: matache@inma.ro

–  RAPORT INTERMEDIAR NUCLEU 2018

Nr. Crt Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezultate estimate
 

 

 

Obiectul 1: TEHNOLOGII ȘI SISTEME INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE Cod obiectiv: PN 18 30.01
 

1.

 

 

PN 18 30.01.01

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CARTAREA AERIANĂ A CULTURILOR AGRICOLE CORESPUNZĂTOR CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0

Drd. Ing. Cujbescu Dan Tel: 021/269.32.55

icsit@inma.ro

 

– Studiu prospectiv/buc–1

– Metodă de cartare /buc-1

– Metodologii/buc – 3;

– Serviciu omologat/buc – 1

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 4

– Comunicări/buc – 3

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

2.

 

 

 

PN 18 30.01.02

SISTEM ECO-INOVATIV PREVĂZUT CU „DEFLECTOR” PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR DE PLANTE PRĂȘITOARE

Dr. ing. Mateescu Marinela Tel: 021/269.32.55

marinelamateescu@yahoo.com,

icsit@inma.ro

– Studiu prospectiv/ buc –

– Plan tehnic/buc – 1

– Model experimental/buc – 1

– Procedură de încercări/ buc – 1

– Metodologie de încercări/buc – 1

– Produs omologat/ buc – 1

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 3

– Comunicări/buc – 3

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc –1

3.

 

 

 

PN 18 30.01.03

BIOCOMPOZITE FERTILIZANTE GRANULARE ECOLOGICE PE BAZĂ DE TURBĂ

Drd. Ing. Nagy Mihaela 0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

– Studiu prospectiv/ buc – 1

– Model experimental/buc – 1

– Metodologii/buc – 2

– Articole ISI / buc – 1

– Articole BDI / buc – 2

– Comunicări/buc – 2

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc –1

– Pagină Web/buc – 1

Obiectivul 2: VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A PRODUSELOR, SUBPRODUSELOR ŞI DEŞEURILOR DIN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ CONFORM CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ cod PN 18 30 02
 

4.

 

 

PN 18 30.02.01

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATIVE DE RECUPERAREA PRODUSELOR SECUNDARE DIN VITICULTURĂ

Ing. Milea Dumitru Tel: 021/269.32.55

E-mail: icsit@inma.ro

 

– Studiu prospectiv/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 3

– Comunicări/buc – 1

– Cerere de brevet de invențienațională/ buc – 1

– Poster/buc – 1 ;

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc– 1

 

 

5.

 

PN 18 30.02.02

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI INTERFAZIC DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI ZOOTEHNIE

Dr. ing. Gageanu Paul Tel: 0212693269;

0766482087

E-mail:

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

– Studiu tehnologic/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 1

– Comunicări/buc – 1

– Poster/buc – 1

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

 

6.

 

PN 18 30.02.03

TEHNOLOGIE DE INFIINȚAREA ȘI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A MATERIEI PRIME VEGETALE OBȚINUTĂ DIN PLANTE MEDICINALE

Drd. Ing. Tudora Cătălina Tel: 021/269.32.55

E-mail: cmc_tudora@yahoo.com

– Studiu tehnologic/ buc – 1

– Plan tehnic/buc – 1

– Articole BDI / buc – 2

– Comunicări/buc – 2

– Poster/buc – 2

– Fişă tehnică/buc – 1

– Pliant/buc – 1

– CD-ROM/buc – 1

– Pagină Web/buc – 1

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×