Program NUCLEU 2016 – 2017

Cercetări privind fundamentarea tehnico-ştiinţifică, realizarea de tehnologii inovative şi echipamente tehnice inteligente destinate agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – TIASIA – cod PN 16.24

Programul Nucleu propus are ca scop principal creşterea capacităţii de cercetare a institutului în direcţia specializării inteligente pentru crearea de tehnologii inovative şi echipamente tehnice inteligente care vor fi implementate şi utilizate în agricultură, silvicultură şi industria alimentară.

            Tehnologiile inovative şi echipamentele tehnice inteligente specifice agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare reprezintă o nişă economică de piaţă care va crea o valoare adăugată mare şi va stimula mulţi agenţi economici pentru implementarea rezultatelor cercetărilor, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanţă, asistenţă tehnică şi a suportului de bază pentru formarea profesională.

            Durata programului Nucleu/ TIASIA: 2 ani ( 2016 – 2017)

            Persoana de contact: Director Program Nucleu – Dr.ing. Vlăduţ Nicolae Valentin- 2016 / Dr. Ing. Paun Anisoara – 2017

            Tel: 021269.32.69; 0748283409/0731871055

            E-mail: vladut@inma.ro ; valentin_vladut@yahoo.com / ani_paun@yahoo.com

–       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2016-2017

–       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2017

 

Nr.

crt.

Denumire obiectiv
Denumire proiect Responsabil proiect Date de contact

(tel.fix, tel.mobil, e-mail)

 

Rezultate

estimate

Obiectiv 1: CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE INTELIGENTE PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE ÎN SISTEM ECOLOGIC, DURABIL SI DE PRECIZIE, IN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

 

 

1.

PN – 16 24 01 01

Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solarii

Dr.ing.Manea Dragoş 0212693269

0724350567

manea@inma.ro ;

manea_dragos_05@yahoo.com

 

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Procedura de incercari: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -4 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 3

– Pagina web: 1

 

2.

PN 16 24 01 02

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distributie in benzi, direct la randurile de pomi

Dr.ing.Popa Lucreţia 0212693269

0723979492

lucretiapopa@inma.ro; lucretia_popa@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 1

– Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 01 03

Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole

Dr.ing.Muraru Vergil 0212693269

0744357250

vmuraru@inma.ro

virgil.muraru@gmail.com

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologii: 2

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 2

– Comunicari stiintifice: 4

– Pagina web: 1

 

4.

PN 16 24 01 04

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta

Ing.Bogdanof Gabriel 0212693269

0742800004

gbogdanof@gmail.com

 

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie de incercari: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

5.

PN 16 24 01 05

Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora

Ing.Persu Cătălin 0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

Obiectiv 2 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI ECO MATERIALE UTILIZATE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE

 

1.

PN 16 24 02 01

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie

Dr.ing. Marin Eugen 0212693269

0749176922

emarin@inma.ro

marin_43eu@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata : 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

-Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 02 02

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura

Dr.ing. Nagy Mihaela 0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologie: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI -1

– Comunicari stiintifice: 3

– Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 02 03

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa

Dr.ing.Sorică Cristian 0212693269

0728045004

sorica@inma.ro

cri_sor_2002@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Procedura de incercari ME: 1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Articole in reviste indexate: BDI – 1; ISI – 1

– Comunicari stiintifice la conferinte internationale: 2

– Produs omologat: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Pagina web

 

4.

PN 16 24 02 04

Fundamentarea tehnico-stiintifica a unei tehnologiiinovative de obtinere a materialului semincer pentruinfiintarea eficienta a culturiloragricole*

Dr.ing.Găgeanu Paul 0212693269

0766482087

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model experimental: 1

– Metodologie: 1

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web: 1

 

 

Obiectiv 3 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE INTELIGENTE SI INSTRUMENTE PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARA A PRODUSELOR, SUBPRODUSELOR SI DESEURILOR DIN AGRICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA
 

1.

PN 16 24 03 01

Tehnologie inovativa si instalatiepentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hranaanimalelor

Dr.ing.Păun Anişoara 0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic-Proiect executiemodel experimental instalatie:1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventive solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 03 02

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice

Ing.Andrei Sorin 0212693269

0769473681

inmatm@rdsmail.ro

andrei_sg85@yahoo.com

 

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Metodologie : 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 1

– Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 03 03

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive

Ing.Muscalu Adriana 0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 3

– Produs omologat: 3

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 3

– Metodologie de incercari: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 03 04

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor

Dr.ing.Ciobanu Valeria 0212693269

0768656306

dns.gabriela@yahoo.com

– Studiu tehnologic: 1

– Plan tehnic: 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 2

– Pagina web:1

 

5.

PN 16 24 03 05

Cercetari privind dezvoltarea de instrumente inovative pentru formarea continua, stimularea inovarii si transferul tehnologic rapid a rezultatelor cercetarilor din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Dr.ing.Muraru Vergil 0212693255

0744357250

vmuraru@inma.ro

– Studiu prospectiv: 1

– Metodologii: 3

– Standard ocupational: 1

– Articule BDI – 3 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 4

– Pagina web:1

Obiectiv 4 – TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI SOLUTII INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVA SI PROTECTIA MEDIULUI
 

1.

PN 16 24 04 01

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternativa

Dr.ing.Ivan Gheorghe 0212693269

geoivan2006@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Produs omologat: 1

– Metodologie: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI -1

– Comunicari stiintifice: 2

– Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 04 02

Tehnologie inovativa de infiintarea culturilor de prasitoare prinmulcire utilizand foliedegradabila

Ing.Gheorghe Gabriel 0212693269

0731583104

gabrielvalentinghe@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata : 1

– Produs omologat: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Procedura de incercari :1

– Metodologie de demonstrare: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-5

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 04 03

Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata

Dr.ing.Voicea Iulian 0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Tehnologie omologata: 1

– Brevet de inventie solicitat: 1

– Model experimental : 1

– Metodologie: 1

– Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3 si ISI-1

– Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

– Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 04 04

Cercetari privind dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru obtinerea biocombustibililor avansati din bioresurse non-alimentare

Dr.ing. Nedelcu Ancuţa 0212693269;

0740883936

nedelcuus@yahoo.com

 

 

– Studiu prospectiv: 1

– Plan tehnic: 1

– Model funcţional: 1

– Metodologie: 1

-Raport de demonstrare

– Cerere brevet inventie: 1

– Produs omologat: 1

– Raport de diseminare: 1

– Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI – 1

– Comunicari stiintifice: 2

– Fişa tehnică: 1

– Poster: 1

– Pagina web: 1

* Proiecte evaluate şi necontractate

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×