Program NUCLEU 2009 – 2015 

Dezvoltarea cercetărilor privind sistemele, tehnologiile de mecanizare, informatizare, automatizare, management si echipamente tehnice competitive pentru agricultura si industria alimentara – STIMM

 

 –       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2009 – 2015

 –       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2015

TITLUL PROIECTULUI DIRECTOR DE PROIECT DATE DE CONTACT
Contract nr. 15N / 27.02.2009 PN 09 – 15 01 01

Tehnologii inovative de lucrat solul pentru împădurire, înscopul conservării diversităţii biologice şi ecologice

Dr. ing. Ciuperca Radu Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009 PN 09-15 01 02

Tehnologie inovativă de lucrare a solului si înfiinţare a culturilor de prăsitoare corespunzătoare agriculturii durabile, adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România

Dr. ing. Marin Eugen Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 01 03

Automatizarea procesului de testare dinamică a sistemelorde amortizoare specifice construcţiei echipamentelortehnice

Drd. ing. Matache Mihai Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, matache@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 04

Perfectionarea tehnologiei si dezvoltarea unui produs nou, competitiv, pentru mecanizarea lucrarilor in pepinierelehorticole si de producere a materialului dendrologic.

Ing. Cota Constantin Tel/Fax: 0264 418162

E-mail: inmacj@clicknet.ro, cota@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 06

Extinderea domeniului exploatatiilor sericicole din Romania prin realizarea unei noi tehnologii inovative si a unuiechipament tehnic competitiv

Ing. Muscalu Adriana Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, muscalu@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09-15 01 07

Cercetări aprofundate privind procesele de mărunţire,amestecare şi distribuire din cadrul tehnologiilor moderne de furajare şi întreţinere a bovinelor

Dr. ing. Nedelcu Ancuta Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: anedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 08

Tehnologie ecologica pentru imbunatatirea fertilitatii soluluifolosind ingrasamant natural verde corespunzatoareagriculturii durabile

Ing. Lazar George Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 2/2014 Cod proiect:PN 09 – 15 01 11

Tehnologie inovativa de irigatii si controlul climei in serelelegumicole

Dr. ing. Marin Eugen Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 – 15 02 01 Dezvoltareaunei tehnologii de valorificare a rizomilor de Miscanthus învederea eficientizării înfiinţării acestei culturi energetice Dr. ing. Sorica Cristian Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, sorica@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 03 04

Cercetarea si dezvoltarea unei tehnologii de procesareprimara a plantelor medicinale si aromatice in vedereaconservarii calitatilor terapeutice si valorificarii lor eficiente.

Ing. Stefanov Constantin Tel/fax: 0256/49.05.28

Tel: 0256/49.93.36

E-mail: stefanov@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 01

Tehnologie si instalatie moderna de filtrare mecanica sibiologica a apei pentru asigurarea conditiilor optime in sistemele acvacole recirculante de crestere superintensiva a pestilor

Ing. Stefanov Constantin Tel/fax: 0256/490.528

Tel: 0256/499.336

E-mail: constantinstefanov@yahoo.com

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 02

Tehnologie competitiva, documentatie tehnica si documentatietehnico-economica pentru o instalatie moderna de crestere a sturionilor in sistem acvacol recirculant

Dr.ing. Pop Augustin Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm_pop@yahoo.com

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 04 03

Tehnologii şi instalaţii moderne de tratare, aerare, degazare şioxigenare a apei pentru asigurarea condiţiilor optime însistemele acvacole recirculante de creştere superintensivă a peştilor

Drd. Ing. Andrei Sorin Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm@rdsmail.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 01

Cercetarea, fundamentarea şi realizarea unui sisteminformaţional şi de control prin satelit destinat cartarii siprelucarii parametrilor fizici si chimici ai solurilor agricole înscopul creşterii producţiei agricole şi protecţiei mediului

Dr. ing. Muraru Virgil Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: vmuraru@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 02

Reducerea poluării mediului / solului şi creşterea indicilorcalitativi de lucru ai echipamentelor tehnice pentru protecţiaplantelor, prin integrarea unui sistem centralizat de monitorizare şi avertizare a acestora

Ing. BolintineanuGheorghe Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

bolintineanu@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 – 15 05 03 Tehnologie inovativă de aplicare a tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole în vederea creşterii securităţii şi siguranţei alimentare

Videoclip de prezentare echipament

Dr. ing. Manea Dragoş Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, manea@inma.ro

Cod priect PN 09 – 15 05 05

Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şiinformatizate pentru verificare

Ing. Lazar George Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 06

Sistem de procesare a datelor de electro-conductivitate a solului pentru interpretarea hărţilor de cultură

Drd. ing. Voicea Iulian Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09-15 06 02

Noi metode de organizare si realizare de programespecializate in domeniul invatarii continue in agricultura

Ing. Nedelcu Daniela Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: dnedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 06 03

Sistem de monitorizare si evaluare a riscurilor pentrusecuritatea si sanatatea lucratorilor

Dr. ing. Badanoiu Bianca Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: badanoiu@inma.ro

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09 15 02 02 – Cercetăriaprofundate privind realizarea unei tehnologii de valorificaresuperioară a culturii energetice de Miscanthus Dr. ing. Manea Dragoş Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: manea@inma.ro

Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2014

PN 09-15.02.05: Cercetarea și fundamentarea unei tehnologiide mecanizare pentru înființarea și întreținerea culturii de plop energetic

Dr. ing. Manea Dragoș Telefon:

0212693269

Email: icsit@inma.ro

Contract nr. 15 N/ 27.02.2009; PN 09 -15 01 09

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehniccomplex de ambalare în saci a produselor agricole finite încadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate

Ing. Milea Dumitru Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 02 03

Cercetari privind mecanizarea si automatizarea proceselor de fabricatie a peletilor si agripeletilor

Drd. Ing. Danciu Aurel Tel: 021/269.32.50 int. 165

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: danciuaurel1@yahoo.com

Contract nr. 15 N /27.02.2009; PN 09 – 15 03 03 Tehnologieinovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar învederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare Dr. ing. BrăcăcescuCarmen Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: bracacescu@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 02 04

Dezvoltarea capacitatii de prospectare evaluare si valorificarea potentialului de biomasa din Romania in acord cu practicilesi politicile UE

Ing. Nagy Elena Mihaela

 

INMA BUCURESTI, Sucursala Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: nagy@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15 03 02

Cercetari pentru dezvoltarea tehnologiei privind realizarea din resurse regenerabile a unor materiale biodegradabiledestinate obtinerii de produse prietenoase mediului utilizate in agricultura si industria alimentara

Dr.Ing. Cioica Nicolae

 

INMA BUCURESTI, Sucursala Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: ncioica@yahoo.com

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15 03 01

Dezvoltarea unei tehnologii şi a unei instalaţii pentrudeshidratarea plantelor medicinale şi aromatice în vedereaconservării, procesării şi valorificării ulterioare

Dr. ing. Augustin Pop INMA BUCURESTI, Sucursala Timişoara

Tel./Fax: 0256-490.528

e-mail: inmatm_pop@yahoo.com

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15.03.05

Tehnologie inovativa de conditionare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata

Dr. ing. Sorică Cristian Tel: 021/269.32.50, int.163

Email: icsit@inma.ro ,sorica@inma.ro

Cod proiect PN 09 – 15 01 13

Cercetări privind realizarea unui sistem ecologic de gestionarea deşeurilor vegetale şi animale, destinat fermelor zootehniceşi gospodăriilor individuale

Dr. ing. Ciuperca Radu Tel: 021/269.32.55 /int. 133

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. 4/2014 , PN 09 – 15 03 07

Cercetari privind realizarea unui sistem integrat de obtinereextracte cu rol de biofertilizator / bioinsecticid foliar in agricultura ecologica.

Drd. ing. Voicea Iulian Tel: 021/269.32.55 / int. 163

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 03 06

Produse noi, biodegradabile, pentru agricultura, din resurseregenerabile.

Dr.Ing. Cioica Nicolae Tel: 021/269.32.55

Tel./Fax: 0264418162

E-mail: ncioica@yahoo.com,icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09 – 15 01 12, Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 1/2015: Tehnologie inovativă și echipament tehnicpentru înființarea culturilor de legume bulboase și rădăcinoasepe teren modelat cu lucrări minime Dr. ing. Mateescu Marinela Tel: 021/269.32.55

Email:marinelamateescu@yahoo.com,icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15.05.08

Cercetări privind realizarea unui echipament pneutronicpentru semănatul seminţelor mici şi foarte mici în alveole

Dr. ing. Visan Alexandra Tel: 021/269.32.55

E-mail: alexandrion1982@yahoo.com

 

Cod proiect: PN 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. nr.1/2015/ Act. ad. nr.3/2015

Sistem inteligent pentru lucrările de întreținere a culturiloragricole corespunzător conceptului de agricultură de precizie

Dr. ing. Matache Mihai Tel: 021/269.32.55

E-mail: gabimatache@yahoo.com

 

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×