Despre noi

Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

Istoric

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti are cea mai veche şi prestigioasă activitate de cercetare în domeniul maşinismului agricol şi a tehnologiilor de mecanizare din România.

Obiective

Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii de mecanizare, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ.

Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

77

Premii şi medalii la Saloanele internaţionale de invenţii

16

Brevete de invenție

46

Lucrări publicate în reviste ISI

690

Lucrări publicate în reviste din fluxul principal de publicaţii

Elaborarea de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare;

Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnicepentru agricultură şi industria alimentară;

Execuţia de modele experimentale şi prototipuri;

Incercarea în condiţii de laborator şi în exploatare a maşinilor şi instalaţiilordestinate agriculturii şi industriei alimentare, în conformitate cu procedurile, normele şi directivele U.E;

Standardizarea în domeniul echipamentelor tehnice;

Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal îndomeniul tehnologiilor de mecanizare;

Incercarea echipamentelor tehnice;

Certificarea conformităţii produselor;

Efectuarea de inspecţii tehnice pentru tractoare, autocamioane, remorci şi automobile;

Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×