Laborator Testări Echipamente pentru producerea de bioresurse și pentru producerea de bioenergie

Total personal în cadrul laboratorului, din care: 15

  • Personal de cercetare cu studii superioare: 12
  • Tehnicieni: 3

În cadrul Laboratorului se realizează cercetarea-dezvoltarea și testarea diferitelor procese, tehnologii și echipamente tehnice pentru producerea de bioresurse  și pentru producerea de bioenergie.

 

Colectiv Testări Simulate și Accelerate Echipamente pentru Producerea de Bioresurse

 

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat tip Hidropuls

În infrastructura  colectivului avem INSTALAŢIA DE ÎNCERCĂRI ÎN REGIM SIMULAT ŞI ACCELERAT, TIP HIDROPULS  – Instalaţia de încercări în regim simulate şi accelerat tip Hidropuls, aparţinând INMA Bucureşti este o instalaţie unică la nivel naţional, ce poate execută expertize, analize şi optimizări ale: elementelor şi sistemelor ce permit asigurarea siguranţei şi securităţii în transportul de suprafaţă şi aerian, platformelor antiseism, echipamentelor din energetică cu aplicaţii speciale, maşinilor, echipamentelor agricole, din industria constructoare de maşini, etc. Instalaţia dispune de dotări comparabile cu cele existente în laboratoare similare la nivel mondial, care-i permit efectuarea de testări în regim simulat şi accelerat pentru aproape orice tip de echipament, ansamblu şi subansamblu din industria constructoare de maşini, energetică, aeronautică, etc., încercările fiind limitate doar de dimensiunile acestora (trebuie să încapă pe platforme şi să nu depăşească dimensiunile laboratorului), de cursa cilindrilor: 100 mm, forţamaximă aplicabilă: 250 kN, frecvenţa: 0 100 Hz.

 

Șef Colectiv – CS III: drd. ing. Persu Cătălin

CS III: drd. ing. Sorică Elena

CS: drd. ing. Oprescu Remus

CS:  ing. Dumitru Iulian

CS: drd. ing. Stroescu Gheorghe

IDT: ing. Leșeanu Aurel

Tehnician: Gavrilă Victor

Muncitor: Cîrlan Gheorghe

 

Șef colectiv: PERSU Ioan Catalincercetător doctorand, ing, CS III, 30 ani, inginer diplomat în știință sistemelor și calculatoarelor, specializarea automatică și informatică Industrială, absolvent al „Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică”, diplomă de master, specializarea „Tehnologii Informatice în Ingineria Sistemelor”, în prezent doctorand în inginerie mecanică în cadrul Școlii Doctorale Ingineria Sistemelor Biotehnice, Politehnică din București.

Experienţă profesională: Începând cu luna octombrie 2010 am început activitatea la INMA Bucureşti în cadrul DEPARTAMENTULUI DE ÎNCERCARI-DI în calitate de asistent cercător științific. Principalele activități au fost de coordonare și participarea la elaborarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul departamentului: metodologii, proceduri, metodici, testări, studii de soluţii şi cercetări documentare, experimentări în condiţii de laborator şi exploatare, elaborare documentaţii de însoţire pentru produse din domeniul utilajelor şi instalaţiilor din industria alimentară şi agricultură. Responsabil de încercare pentru diferite tipuri de utilaje agricole şi alimentare supuse încercărilor în cadrul departamentului de încercări. Dezvoltare echipamente de automatizare (comandă/control) destinate diferitelor tipuri de utilaje/echipamente agricole şi alimentare.Proiectare/realizare sisteme automate industriale hardware și software, analiză experimentală a structurilor de rezistență, testarea echipamentelor asistată de calculator, măsurători de tensometrie, achiziție și analiză de date. Activitatea științifică s-a concretizat în publicarea a peste 69 de articole, dintre care 18 (ISI), în cadrul unor conferințe/simpozioane, jurnale naționale/internaționale, 3 cărți în calitate de coautor, 6 cereri de brevet în evaluare.

E-mail: persucatalin@yahoo.com

Tel: 0784636431

Fax: 021.269.32.73

 

 

 

Colectiv Testari Tehnologii si Echipamente pentru producerea de bioenergie

 

Șef Colectiv / CS III: drd. ing. Cujbescu Dan

CS II: ing. Bolintineanu Gheorghe

IDT III: dr. ing. Vlăduțoiu Laurențiu

CS: drd. ing. Iuga Dorin

IDT: ing. Găgeanu Georgeta

Tehnician: Barbu Petruța

 

drd. ing. Cujbescu Dan

Șef colectiv

dcujbescu@yahoo.com

0722820220

021.269.32.73 (fax)

Șef colectivCUJBESCU Dan (40 ani) cercetător ştiinţific, de profesie inginer mecanic, absolvent al Universităţii „Politehnica” București – Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice în anul 2012, doctorand în Inginerie Mecanică: Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul Departamentului Incercări, activităţile principale constând în: cercetarea și dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare și a echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară: studii de soluţii şi cercetări documentare, proiectare echipamente; experimentări în condiţii de laborator şi exploatare; responsabil de încercare pentru diferite tipuri de utilaje agricole şi alimentare supuse încercărilor în cadrul Departamentului de Încercări. Autor şi coautor a 14 articole ISI şi 50 articole BDI.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×