Conferința Internațională pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) – Chișinău, 7 și 8 Decembrie 2021

Conferința Internațională pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) – Chișinău, 7 și 8 Decembrie 2021

Conferința Internațională pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) este organizată anual în Republica Moldova având ca scop sprijinul IMM-urilor, consolidarea cooperării economice și facilitarea schimbului internațional de cunoștințe și bune practici.

În contextul crizei cauzate de Covid-19, la nivel global este necesar un angajament puternic, eforturi și acțiuni coordonate din partea tuturor părților interesate, solidaritate și parteneriate durabile.  În acest sens, este nevoie de crearea unor noi sisteme de dezvoltare a afacerilor, identificarea instrumentelor de susținere a acestora, inclusiv internaționalizarea lor. Luând în considerare provocările globale actuale și în conformitate cu politicile de industrializare la nivel național și internațional, ediția 2021 a conferinței este orientată spre rolul şi importanţa clusterelor în procesul de inovare a produselor şi serviciilor. Conferința este organizată în perioada 7-8 decembrie 2021, cu genericul „CLUSTERELE ca motoare ale competitivității economice reziliente, digitale și verzi”. Evenimentul este organizat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, ODIMM și Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în parteneriat cu organizațiile Europolis și InPulse.

Evenimentul se desfășoară online, la nivel internațional, cu participarea a peste 500 de participanți din clustere, întreprinderi, mediul academic, cercetare, administrație publică și speakeri remarcabili care vor oferi nu numai cunoștințe valoroase, ci și oportunități de conectare a antreprenorilor și a furnizorilor de inovare din întreaga lume.

Astfel, în prima zi vor fi scoase în evidență rolul clusterelor ca vectori ai competitivității economice ecologice, digitale și reziliente în Republica Moldova și la nivel internațional, prin abordarea următoarele subiecte:

·        Conceptualizarea politicilor naționale de dezvoltare a clusterelor

·        Inițiative emergente de clustere în Moldova: provocări și oportunități

·        Oportunități de finanțare pentru sprijinirea lanțurilor valorice transfrontaliere

·        Acțiuni de planificare: cele mai bune practici privind mobilizarea excelenței regionale în bioeconomie

În cadrul celei de-a 2-a zi vor fi discutate rolul clusterelor în declanșarea și implementarea proceselor în cadrul unei economii circulare, punând accentul pe oportunitățile de finanțare și pe exemplele de bune practici din macroregiunea Dunării. Menționăm că cea de a doua zi a evenimentului va fi precedată de atelierul Aliantei Clusterelor Europene, cu aceiași tematică, ce va putea fi accesată printr-un link separat (indicat în agendă).

Pentru a participa la eveniment, vă rugăm să vă înregistrați în prealabil accesând următorul link de înregistrare. ?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×