Concurs pentru ocupare post de tinichigiu.

Concurs pentru ocupare post de tinichigiu.

Anunt concurs: 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini si Instalații destinate Agriculturii si Industriei Alimentare, cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Tinichigiu.

Condiții  generale de ocupare a postului: cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu; să fi împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data depunerii candidaturii; – să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere (să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni.?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×