Anunț angajare: Director Economic

Anunț angajare: Director Economic

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA – Bucureşti,  cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, cod poştal 013813, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J40/190/1997, CIF 2795310, atribut fiscal RO, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director Economic.

Depunerea dosarului de concurs se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anunțului.

Concursul se va desfasura la sediul INMA, conform calendarului afișat pe pagina web a institutului (www.inma.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021.2693270 int. 125 si la adresa de email: icsit@inma.ro

Documente anexate:?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×