Anunt 3

Anunt 3

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini si Instalaţii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare, cu sediul in Bucureşti, sector 1, Bd. Ion lonescu de la Brad, nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea postului de şef departament la Departamentul de încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultura si Industria Alimentara, respectiv a postului de şef sucursală în cadrul Departamentului de Cercetare-Dezvoltare Tehnologii de Mecanizare si Echipamente Tehnice pentru Agricultura si Industria Alimentara – Sucursala Timişoara.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 18.12.2017, ora 14,00 la Biroul Personal al Institutului.

Concursul se va desfasura la sediul INMA, conform Metodologiei de concurs si calendarului afişate pe pagina web a institutului (www.inma.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021 269 32 60/117.?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×