LISTA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI 4 „PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE”

engleza
 

 

 


TITLUL PROIECTULUI

DIRECTOR / RESPONSABIL DE PROIECT

DATE DE CONTACT

DATA DE INCEPUT

DATA DE SFARSIT

CONTRACT nr. 21-038

Tehnologie pentru promovarea in Romania a plantei energetice MISCANTHUS, ca sursa regenerabila in scopul cresterii competitivitatii si securitatii energetice.

Dr. ing. Voicu Emil

Tel: 021/269.32.50, int. 139

Fax: 021/269.32.73

Mobil: 0723468351

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: milivoicu@yahoo.com

01.10.2007

31.08.2010

CONTRACT nr. 21049

Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole

Dr. Ing. Paul Găgeanu

Tel: 021/269.32.50, int. 141

Fax: 021/269.32.73

Mobil: 0721094521

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: paul_gageanu_m@yahoo.com

15.09.2007

15.09.2010

CONTRACT nr. 31039

Dezvoltarea de produse ecologice, din materiale biodegradabile, destinate realizarii de ambalaje si elemente de protectie

Dr. Ing. Nicolae Cioica

Telefon: 0264/41.81.62

Mobil: 0751206652

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail : inmacj@clicknet.ro

E-mail : ncioica@yahoo.com

14.09.2007

 

30.04.2010

CONTRACT nr. 51041

Realizarea unor tehnologii şi produse corespunzătoare dezvoltării durabile aplicate porumbului in stadii de pre coacere, in scopul asigurarii securitatii alimentare si protectiei sanitar-veterinare

Dr. ing. Lucian Stanciu

Tel: 021/269.32.50, int.137

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail : lu_stanciu@yahoo.com

 

14.09.2007

31.08.2010

CONTRACT nr. 51048

Tehnică inovativă pentru înfiinţarea culturilor cerealiere în sistem durabil, care limitează degradarea solului, conservă biodiversitatea şi contribuie la creşteri calitative ale producţiilor agricole

Dr. ing. Marin Eugen

Tel: 021/ 269.32.50, int. 129

Fax: 021/269.32.73

Mobil: 0723468351

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: marin_43eu@yahoo.com

14.09.2007

31.03.2010

CONTRACT nr. 51054

Cercetarea şi dezvoltarea unei tehnologii pentru creşterea superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant cu optimizarea parametrilor tehnologici şi asigurarea protecţiei sanitar-veterinare

Ing. David Petru

Tel: 0256/49.05.28

Fax: 0256/49.05.28

E-mail: inmatm@upcnet.ro

15.09.2007

31.05.2010

CONTRACT nr. 51062

Modernizarea tehnologiilor de prelucrare primara a cerealelor in scopul obtinerii de produse agro-alimentare de calitate, corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii alimentare

Ing. Carmen Bracacescu

Tel: 021/269.32.50, int. 122;

0318053213

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: carmenbraca@yahoo.com

14.09.2007

31.01.2010

CONTRACT nr. 21 - 008/14.09.2007

Tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole şi forestiere în vederea obţinerii de enegie curată şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Drd. ing. Danciu Aurel

Tel: 021/ 269.32.50, int. 164

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail:danciu@inma.ro

14.09.2007

15.08.2010

CONTRACT nr. 31-091/18.09.2007

Prognoza pierderilor de sol de uz agricol prin eroziune şi alunecări de teren, în scopul elaborării unor soluţii de prevenire sau/şi de remediere

Mat. Cardei Petru

Tel: 021/269.32.76

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: cardei@inma.ro

15.12.2007

15.09.2010

CONTRACT nr. 71-078/18.09.2007

Diagnosticare vibroacustica in-situ aplicabila la masini si echipamente industriale in vederea constituirii unui serviciu de mentenanta predictiva

Prof.univ.dr.ing. Miron Zapciu /

Ing. Matache Mihai Gabriel

Tel: 021/269.32.76

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: gabimatache@yahoo.com

18.09.2007 

30.06.2010

CONTRACT nr. 32 104-4 / 01.10.2008

Fluid de racire si ungere biodegradabil

Prof. dr. ing. Andrei Tudor /

Dr.ing. Valentin Vladut

Tel. 021/402.94.14

Fax: 021/402.95.81

Email: tudor@meca.omtr.pub.ro /

Tel: 021/ 269.32.50, int. 163

Fax: 021/269.32.73

Email: valentin_vladut@yahoo.com

01.10.2008

15.12.2010

CONTRACT nr. 35 / 02.07.2012

Promovarea în România a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (SALIX VIMINALIS) ca  sursa alternativă de energie curată -TSCE-

 

Dr. Ing. Gageanu Paul

Tel: 021/ 269.32.50, int. 141

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail:gageanu@inma.ro, paul_gageanu_m@yahoo.com

02.07.2012

30.04.2015

CONTRACT nr. 182 / 01.07.2014

Elaborarea unei tehnologii de reproducere în

extrasezon a sturionilor crescuţi în sisteme cu apă recirculată

(TESAR)

 

Dr. Ing. Pop Augustin

Tel: 0256-490.528

Fax: 0256-490.528

E-mail: icsit@inma.ro, inmatm_pop@yahoo.com,

01.07.2014

30.09.2017