LISTA PROIECTELOR BRIDGE GRANT (TRANSFER DE CUNOAŞTERE LA AGENTUL ECONOMIC)

 

NR. CRT.

DENUMIRE

PROIECT

RESPONSABIL PROIECT

DATE DE CONTACT

(TEL.FIX, TEL.MOBIL,

E-MAIL)

 

DATA DE INCEPUT

DATA DE SFARSIT

1.

Creşterea competitivităţii SC IRUM Reghin SRL prin optimizarea tehnologiei de fabricare a structurilor de protecţe a operatorului tractoarelor agricole și forestiere

Drd. Ing. Persu Catalin

021.269.32.69

0784636431

persucatalin@yahoo.com

 

01.10.2016

31.05.2018