Program

NUCLEU

Cod Proiect:

PN 09-15 05 05

Denumirea programului NUCLEU/acronim

Dezvoltarea cercetărilor privind sistemele, tehnologiile de mecanizare, informatizare, automatizare, management şi echipamente tehnice pentru agricultura şi industrie alimentară/STIMM

Denumirea obiectivului

Dezvoltarea de metode, tehnologii, sisteme, echipamente tehnice

şi de instrumentaţie corespunzătoare conceptului de agricultură de precizie

Denumire proiect

Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şi informatizate pentru verificare

Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unor cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şi informatizate pentru verificare. Cercetările efectuate se vor concretiza prin realizarea unui îndrumar cu recomandări privind utilizarea raţională şi eficientă a pneurilor pe echipamentele tehnice utilizate în agricultură, în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, a consumurilor energetice şi a protecţiei mediului.

Fazele de execuţie ale proiectului

Faza 1/2013: Studiu de fundamentare stiintifică privind utilizarea raţională a pneurilor la echipamentele tehnice din agricultură.

Faza 2/2013.:Realizarea documentaţiei tehnice a modelelor experimentale de testare – documentaţie parţială.

Faza 1 / 2015: Realizarea documentaţiei tehnice a modelelor experimentale de testare. Proiectare finală.

Faza 2/2015: Realizarea fizică a modelelor experimentale de testare.

Faza 3 / 2015: Experimentarea, prelucrarea şi optimizarea datelor experimentale. Realizarea normelor de utilizare raţională a pneurilor.

Faza 4/2015: Diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetărilor.

Rezultate estimate

 • Studiu prospectiv
 • Documentaţie tehnică de execuţie
 • Model experimental
 • Raport experimentare
 • Raport de diseminare
 • Articole
 • Poster
 • Fişă tehnică
 • Pliant
 • Pagină Web
 • Comunicări ştiinţifice
 • Participare la târguri şi expoziţii

 

 

Rezumatul proiectului

Finalizarea proiectului cu un îndrumar privind utilizarea raţională a pneurilor este un lucru benefic care să poată fi pus la dispoziţia constructorilor de anvelope sau de utilaje agricole încă din faza de concepţie şi realizare a acestora, în care trebuie să se ţină seama de corelaţie dintre sarcina pe pneu, presiunile de lucru, dimensiunile acestuia şi de condiţiile în care acestea sunt utilizate.

Totodată îndrumarul se adresează şi utilizatorilor în exploatare care trebuie să aibă informaţii legate de corelaţia dintre presiunea din pneu, sarcină, gradul de uzură şi profilul benzii de rulare, starea şi natura suprafeţei de rulare, toate acestea în concordanţă cu condiţiile de mediu.

Principalele aspecte care vor fi abordate în cadrul temei proiectului, şi modul cum acestea influenţează asupra reducerii consumurilor specifice şi ale poluării mediului sunt:

-          utilizarea pneurilor la o presiune interioară în concordanţă cu :

▪ natura şi starea suprafeţei pe care se rulează cu preponderenţă şi viteza de deplasare, cu influenţă asupra reducerii apăsării pe sol şi a tasării acestuia;

▪ sarcina pe pneu concordanţa dintre sarcină, mărimea pneurilor şi presiunea de lucru conducând la reducerea rezistenţei la rulare şi implicit a consumului de combustibil cu influenţă ulterioară asupra reducerii emanaţiilor de noxe în atmosferă;

-          utilizarea pneurilor cu dimensiuni adecvate în funcţie de natura şi starea suprafeţei cu influenţe asupra reducerii tasării solului, a forţei de tracţiune la roţile motoare, a rezistenţei la rulare, a consumului de combustibil şi a calităţii rulării;

-          utilizarea pneurilor cu profil al benzii de rulare adecvat cu influenţă asupra tracţiunii, calităţii rulării şi stabilităţii;

-          folosirea pe cât posibil a jantelor recomandate de fabricanţii de anvelope.

In acelaşi timp vor fi abordate aspectele legate de exploatarea corectă şi eficientă a pneurilor pe tractoare şi pe echipamentele agricole, care presupune:

-          corelarea în permanenţă a presiunii de umflare cu sarcina şi cu starea şi natura căii de rulare;

-          exploatarea pneurilor până la limita patinării admise;

-          scoaterea din exploatare a anvelopelor care au atins limita de uzură admisă;

-          evitarea uzurii neuniforme a anvelopelor;

-          exploatarea pneurilor să se realizeze astfel încât să se evite pe cât posibil apariţia defecţiunilor accidentate la anvelopă;

-          respectarea sensului de rotaţie a anvelopei;

-          realizarea operaţiunii de permutare a anvelopelor;

-          folosirea camerelor de aer de mărimea recomandată (la anvelopele cu cameră de aer);

-          efectuarea corectă a demontării-montării anvelopelor, respectând ordinea operaţiilor şi aparatura adecvată.

 

Stadiul de realizare

Rezultatele realizate sunt:

 • Studiu prospectiv (1 buc.)
 • Documentaţie de execuţie (1 buc. )
 • Model experimental (1buc. )
 • Raport experimentare (1 buc.)
 • Raport de diseminare (1 buc)
 • Articole (2buc.)
 • Poster (1 buc.)
 • Fişă tehnică (1 buc.)
 • Pliant (1 buc.)
 • Pagină Web (1 buc.)
 • Comunicări ştiinţifice (1 buc.)
 • Participare la târguri şi expoziţii (2 buc.)

 

 

Prezentarea standului de testare pneuri

Standul de testare pneuri, simbolizat STP,fig.1, fost conceput şi realizat sub forma unui echipament tehnic de bază mobil, de tip monoax, care să permită efectuarea testărilor pentru mai multe tipodimensiuni de pneuri, pentru aceasta au fost realizate şi dispozitive necesare montării, în vederea testării, a unor tipodimensiuni de pneuri stabilite la faza de elaborare a documentaţiei de execuţie.

Standul de testare pneuri, STP-0, fig. 1, este alcătuit dintr-un oblon demontabil si rabatabil (poz.1) care permite realizarea descarcarii sarcinii din bena, şasiu asamblat (poz.2), o benă monococă (poz.3) care poate fi incarcata cu o sarcina de cca 5 tone, osie asamblată (poz.4) care permite realizarea montajului celor cinci tipodimensiuni de pneuri, unele dintre acestea prin intermediul unui disc adaptor.

4

 
 

Fig. 1 – Stand de testare pneuri STP – 0

 

Funcţionarea standului de testare pneuri

Standul a fost conceput şi realizat pentru a efectua testarea mai multor tipuri de pneuri utilizate pe echipamentele tehnice din agricultură, în vederea determinării influenţei acestora asupra solului şi a parametrilor energetici, datele obţinute fiind necesare utilizării optime a acestora.

Bena standului a fost încărcata cu material de lestare, respectiv balast, după care agregatul Stand de testare + tractorul NH TD 50D, cu o putere de 50CP s-a deplasat pe loturile de testare stabilite.

Standul de testare a fost echipat alternativ cu 5 tipuri de pneuri stabilite încă din faza de proiect, după care au fost efectua testările pe mai multe tipuri de suprafeţe, respectiv asfalt, drum de pamant, miriste şi teren prelucrat pentru înfiinţarea culturilor agricole.

Pe standul de testare şi pe tractor au fost montate echipamente specializate pentru inregistrarea, masurarea si determinarea parametrilor stabiliti in metodica de experimentari, anexa la raport.

            Datele înregistrate au fost prelucrate şi interpretate ulterior, iar în final s-a întocmit un îndrumar cu recomandări privind utilizarea raţională şi eficientă a pneurilor pe echipamentele tehnice utilizate în agricultură, în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, a consumurilor energetice şi a protecţiei solului.

            Pentru obtinerea unor rezultate concludente care vor conduce in final la elaborarea unui indrumar practic cu norme pentru utilizarea rationala a pneurilor, testarile au fost concepute si realizate astfel incat sa poata fi trase concluzii utile atat pentru acelasi tip de pneu cat si pentru tipuri diferite. Pentru aceasta experimentarile au fost concepute si realizate in doua variante de tipuri de pneu, conform tabel 1.

            Caracteristici tehnice, constructive şi funcţionale

Standul pentru testat pneuri are următoarele caracteristici constructive şi funcţionale:

                        - sarcina de testare pe pneu utilizata: 2,63 tone;

                        - presiune aerului din pneuri utilizata la testari: 3,5; 3,0;2,5 bar;

                        - tipul de pneuri testate şi dimensiunile principale aferente, tabel 1.

 

Variante de pneuri testate Tabel 1

Nr. crt.

Varianta I

Diametre aproximativ egale şi lăţimi diferite

Cod Pneu

Diametru (D)

Lăţime (secţiunea B)

1.

Pneu 11,5-15,3

D = Ř 845 mm

B = 290 mm

2.

Pneu 400-15,5

D = Ř 874 mm

B = 404 mm

3.

Pneu 19.0/45-17

D = Ř 866 mm

B = 491 mm

Nr. crt.

Varianta II

Diametre diferite şi lăţimi aproximativ egale

Cod Pneu

Diametru (D)

Lăţime (secţiunea B)

1.

Pneu 14,9 R24

D = Ř 1237 mm

B = 392 mm

2.

Pneu 16.0/70-20

D = Ř 1078 mm

B = 405 mm

3.

Pneu 400-15,5

D = Ř 874 mm

B = 404 mm

 

                  Efecte socio-economice şi de mediu ale proiectului

Impactul economic al proiectului:

·         creşterea eficienţei economice prin utilizarea de tehnologii avansate;

·         reducerea cheltuielilor pe unitatea de suprafaţă lucrată, 5-10 %;

·          reducerea cheltuielilor suplimentare necesare protecţiei mediului;

Impactul social al proiectului :

·         îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a vieţii lucrătorilor din agricultură;

·         ridicarea nivelului de cunoştinţe al personalului din agricultură;

·         crearea de oportunităţi de colaborare şi perfecţionare între instituţii de cercetare, învăţământ şi alte instituţii economice şi sociale;

Impactul asupra mediului:

·         reducerea substanţială a gradului de tasare şi distrugere a structurii solului;

·         creşterea gradului de protecţie al mediului cu implicaţii în protecţia sănătăţii şi a vieţii;

·         alinierea la normele interne şi europene de protecţie a mediului.

 

Potenţiali utilizatori:

Beneficiarii şi utilizatorii rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul proiectului sunt toţi factorii implicaţi direct sau indirect în activităţile agricole (fermieri, furnizori de servicii pentru agricultură, constructori de utilaje şi echipamente agricole, instituţii de învăţământ superior de profil, instituţii publice, producători individuali etc).

 

Diseminarea rezultatelor:

In vederea diseminării pe scară largă a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului „Cercetări

aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode

automatizate şi informatizate pentru verificare”au fost elaborate materiale de informare şi

sensibilizare a posibililor beneficiari ai rezultatelor proiectului, materializate prin fişe tehnice,

poster, pagină Web, realizate pe perioada desfăşurării proiectului care vor fi continuate şi după

încheierea acestuia.

S-au comunicat rezultatele în cadrul unor târguri, manifestări ştiințifice, reviste

de specialitate.

a)      Articole

            1. Cercetarea experimentala a pneurilor de pe echipamentele agricole în vederea utilizării raţionale ale acestora, publicat în volumul simpozionului internațional „ISB-INMA TEH” 2015, de la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, 29 -31 octombrie 2015. – ISSN 2344-4118- DC-ROM -ISSN 2344-4126, pag 705 – 710.

            2. Cercetarea experimentala a pneurilor de pe echipamentele agricole în vederea utilizării raţionale a acestora, acceptat spre publicare în revista INMATEH -AGRICULTURAL ENGINEERING, Volum 47/ nr. 3/2015,  e: ISSN  2068-2239  p: ISSN 2068-4215.   

b)     Comunicări

            Comunicare la Simpozionul internațional „ISB-INMA TEH” 2015, de la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, 29 -31 octombrie 2015.

            Comunicarea va fi prezentată sub formă de slide-uri.

            La simpozion vor participa specialişti din țară cât şi din străinătate:

            La simpozion au participat specialişti din țară cât şi din străinătate: Egipt, Polonia, Brazilia, Franța, Turcia, Taiwan ş.a.

            Participări la târguri şi expoziţii

- Rezultatele au fost prezentate sub formă de poster în cadrul Târgului TIB 2015, la Salonul Cercetării, Bucureşti, 14-17 octombrie 2015, la standul INMA Bucureşti.

În imaginile următoare sunt prezentate imagini de la Salonul Cercetării, 2015:

 

    

 

  

   

În cadrul acestor manifestări au fost prezentate şi distribuite materiale informative gen fişe tehnice, pliante.

- De asemenea rezultatele vor fi prezentate sub formă de poster în cadrul Târgului internaţional de invenţii şi idei practice INVENT-INVEST 2015 de la Iaşi, din perioada 18-22 octombrie 2015.

                   - Rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi la “Noaptea albă a cercetării-2015”, imaginile următoare.