TEHNOLOGIE INOVATIVĂ ȘI ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR DE LEGUME BULBOASE ȘI RĂDĂCINOASE PE TEREN MODELAT CU LUCRĂRI MINIME

 

 

 

Denumirea programului NUCLEU/acronim:

Dezvoltarea cercetărilor privind sistemele, tehnologiile de mecanizare, informatizare, automatizare, management şi echipamente tehnice competitive pentru agricultură şi industrie alimentară/STIMM

 

Denumirea obiectivului: 09-15.01 - Tehnologii inovative de mecanizare, automatizare şi informatizare a proceselor agricole şi forestiere corespunzătoare agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securităţii şi siguranţei alimentare, la proiectul de cercetare - dezvoltare

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului PN 09-15.01.12 l-a constituit elaborarea unei tehnologii inovative pentru mecanizarea lucrărilor de modelat și semănat în sistem durabil a culturilor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie) în vederea minimizării degradării solului.

 

Proiectul își propune următoarele obiective măsurabile:

Obiective măsurabile

Indicatori

Denumire / Unitatea de măsură

Val.

Elaborarea documentaţiei de execuţie a modelului experimental de tehnologie inovativă și a echipamentului tehnic pentru semănatul concomitent cu pregătirea şi modelarea solului a semințelor de legume bulboase şi rădăcinoase

 

 

 

 

DE ME / buc.

 

 

 

 

1

Execuția echipamentului tehnic pentru semănatul concomitent cu pregătirea şi modelarea solului a semințelor de legume bulboase şi rădăcinoase.

Experimentarea tehnologiei inovative și a echipamentului tehnic.

Demonstrarea utilităţii şi funcţionalităţii tehnologiei inovative și a echipamentului tehnic.

 

 

ME / buc.

 

Raport de experimentare / buc.

 

Raport de demonstrare / buc.

 

 

1

 

1

 

1

Evaluare rezultate.

Diseminarea şi publicarea rezultatelor pe scară largă

Raport de evaluare

Cerere de brevet de invenţie

Articole / buc.

Comunicări / buc.

Poster / buc.

Fişă tehnică / buc.

Pliant / buc.

CD-ROM / buc.

Film / buc.

Pagină Web / buc.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Rezumatul proiectului

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit elaborarea unei tehnologii inovative pentru mecanizarea lucrărilor de modelat și semănat în sistem durabil a culturilor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie) în vederea minimizării degradării solului.

Sistemul de agricultură durabilă se caracterizează prin dinamismul și diversitatea lui, prin gospodărirea viabilă a terenurilor, integrarea producţiei vegetale și animale, conservarea și gospodărirea resurselor, extensia unor noi generaţii de tehnologii agricole. Pentru promovarea cu succes a agriculturii durabile este necesar ca producătorii să respecte anumite condiţii, care se referă în principal la rotaţia culturilor, fertilizarea raţională, controlul buruienilor, bolilor, dăunătorilor și reducerea consumurilor energetice. Profundele schimbări care au avut loc în agricultura românească impun o reevaluare a tehnologiilor de mecanizare a înființării culturilor legumicole în scopul obţinerii unor recolte competitive.

Tehnologia inovativă pentru mecanizarea lucrărilor de modelat și semănat în sistem durabil a culturilor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie) propune aplicarea unui sistem cu lucrări minime, pentru creşterea şi dezvoltarea sistemului radicular al legumelor, reducerea infiltraţiei apei în sol, creşterea riscului excesului de umiditate la suprafaţă și reducerea consumurilor energetice, prin utilizarea unui echipament tehnic nou, care la o singură trecere efectuează următoarele lucrări:

- pregătirea patului germinativ pe strat la adâncimea de 2…6 cm;

- spargerea crustei pe strat cu organe pasive tip linguriţă;

- modelarea solului pe strat;

- modelarea/refacerea rigolelor de udare;

- semănatul semințelor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie).

Caracterul inovativ al acestei tehnologii constă în faptul că în primăvară, pentru înființarea legumelor bulboase și rădăcinoase în terenuri arate toamna, este utilizat un echipament tehnic nou care este realizat în construcție modulată astfel încât să poată realiza, în funcție de condițiile pedoclimatice, simultan sau individual operațiile pentru afânarea solului concomitent cu modelarea pe strat, precum și semănatul culturilor de legume bulboase și rădăcinoase, concomitent cu creşterea calităţii lucrărilor şi reducerea consumului de energie. Aparatul de distribuție din componența echipamentului tehnic este de tip mecanic și are în componență un rotor pentru distribuție semințe mici și foarte mici, compus din două discuri pe care sunt practicate pe un singur rând un număr de alveole realizate în construcție specială, astfel încât să rețină și să distribuie un singur bob și să nu vătămeze un al doilea bob când este răzuit de o periuță din plastic.

Avantajele implementării în exploatare a tehnologiei inovative sunt următoarele:

- eliminarea tasării solului la nivelul plantelor ca urmare a reducerii numărului de treceri;

- preluarea excesului de apă din precipitaţii și împiedicarea stagnării apei la nivelul rădăcinilor de către rigolele de udare;

- asigurarea accesului printre benzile de plante și uşurarea activității de recoltare;

- ameliorarea calității mediului prin efectuarea lucrărilor minime, care diminuează sursele de poluare.

 

 

Stadiul de realizare

Rezultatele proiectului sunt concretizate în:

- Documentație de execuţie model experimental tehnologie inovativă - Plan tehnic (1 buc.)

- Model experimental (1 buc.)

- Raport experimentare tehnologie inovativă și echipament tehnic - Procedură de încercări tehnologie inovativă (1 buc.), Procedură de încercări echipament tehnic (1 buc.)

- Raport de demonstrare privind utilitatea şi funcţionalitatea tehnologiei inovative și a echipamentului tehnic - Metodică de demonstrare (1 buc.)

- Raport de evaluare - Tehnologie omologată (1 buc.), Echipament tehnic omologat (1 buc.)

- Cerere de brevet de invenție (2 buc.)

- Articole publicate (2 buc.)

- Comunicări susţinute (1 buc.)

- Poster (1 buc.)

- Fişă tehnică (2 buc.)

- Pliant (1 buc.)

- CD-ROM (1 buc.)

- Film (1 buc)

- Pagină Web (1 buc.)

 

Prezentarea tehnologiei inovative realizate în cadrul proiectului

TEHNOLOGIA INOVATIVĂ PENTRU MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE MODELAT ȘI SEMĂNAT ÎN SISTEM DURABIL A CULTURILOR DE LEGUME BULBOASE (CEAPĂ, USTUROI) ȘI RĂDĂCINOASE (MORCOV, PĂTRUNJEL, PĂSTÂRNAC, SFECLĂ ROŞIE)

 

 

Prezentarea tehnologiei

Tehnologia inovativă pentru mecanizarea lucrărilor de modelat și semănat în sistem durabil a culturilor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie) propune aplicarea unui sistem cu lucrări minime, pentru creşterea şi dezvoltarea sistemului radicular al legumelor, reducerea infiltraţiei apei în sol, creşterea riscului excesului de umiditate la suprafaţă și reducerea consumurilor energetice, prin utilizarea unui echipament tehnic nou, care la o singură trecere efectuează următoarele lucrări:

- pregătirea patului germinativ pe strat la adâncimea de 2…6 cm;

- spargerea crustei pe strat cu organe pasive tip linguriţă;

- modelarea solului pe strat;

- modelarea/refacerea rigolelor de udare;

- semănatul semințelor de legume bulboase (ceapă, usturoi) și rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie).

Tehnologia inovativă promovează un echipamentul tehnic nou care este realizat în construcție modulată astfel încât să poată realiza, în funcție de condițiile pedoclimatice, simultan sau individual operațiile pentru afânarea solului concomitent cu modelarea pe strat, precum și semănatul culturilor de legume bulboase și rădăcinoase, concomitent cu creşterea calităţii lucrărilor şi reducerea consumului de energie. Aparatul de distribuție din componența echipamentului tehnic este de tip mecanic și are în componență un rotor pentru distribuție semințe mici și foarte mici, compus din două discuri pe care sunt practicate pe un singur rând un număr de alveole realizate în construcție specială, astfel încât să rețină și să distribuie un singur bob și să nu vătămeze un al doilea bob când este răzuit de o periuță din plastic.

 

Avantajele tehnologiei

- eliminarea tasării solului la nivelul plantelor ca urmare a reducerii numărului de treceri;

- preluarea excesului de apă din precipitaţii și împiedicarea stagnării apei la nivelul rădăcinilor de către rigolele de udare;

- asigurarea accesului printre benzile de plante și uşurarea activității de recoltare;

- ameliorarea calității mediului prin efectuarea lucrărilor minime, care diminuează sursele de poluare.

 

Prezentarea echipamentului tehnic realizat în cadrul proiectului

ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU SEMĂNAT LEGUME BULBOASE ȘI RĂDĂCINOASE CONCOMITENT CU PREGĂTIREA ȘI MODELAREA SOLULUI ESM

 

 

Prezentarea echipamentului tehnic

Echipamentul tehnic este de tip purtat în lucru şi tractat în transport şi se compune din următoarele ansambluri principale:

- echipament de afânat şi modelat solul pe strat care are în componență: cadru, organe de afânare, organe de modelare formate din patina centrală, patina laterală și tasator, proţap de transport, roţi de transport.

- modul de semănat care are în componență: țeavă suport secții, suport cadru secții, secții de semănat seminţe foarte mici.

Principalele caracteristici tehnice:

- Sursa energetică, CP                                                           65

- Tipul echipamentului                                                             tractat în transport şi purtat în lucru

- Lăţimea modulului de pregătire a solului, mm                      1040

- Lăţimea rigolei, mm                                                              460

- Numărul de straturi, buc.                                                      3

- Numărul organelor pentru pregătirea solului, buc/modul     19

- Distanţa între organele de pregătire a solului, mm               50

- Numărul modulelor de pregătire a solului, buc.                    3

- Distanţa între rigole, mm                                                      1500

- Numărul modulelor de semănat, buc.                                  3

- Numărul maxim de secții de semănat pe modul, buc.        4

- Distanţa între secțiile de semănat, mm                                200…280

- Adâncimea de lucru:

            - pentru afânare, mm                                                  20…60

            - adâncimea rigolei, mm                                             150…180

            - pentru semănat, mm                                                0…20

- Dimensiuni de gabarit în lucru, mm

- Lungimea                                                                  2971

- Lățimea                                                                     5287

- Înălțimea                                                                   1543

- Masa, kg                                                                               1260

 

Efecte socio-economice şi de mediu:

- permite reducerea cheltuielilor cu combustibilul pentru prelucrarea unui hectar, deoarece procesul de înființare a culturilor este îndeplinit dintr-o singură trecere;

- ameliorează calitatea mediului prin efectuarea lucrărilor minime care diminuează sursele de poluare.

 

DISEMINAREA REZULTATELOR

Pe parcursul desfăşurării proiectului au fost elaborate materiale de informare:

1) Articolul “Pregătirea terenului și semănatul primăvara  în camp a culturii de ceapă din sămânță” publicat în revista TechnoMarket Nr. 1/2015, pag. 14…16, Editura ArTech București, ISSN: 2360-4085, Autori: Marin Eugen, Manea Dragoș, Mateescu Marinela, Gheorghe Gabriel;

2) Articolul “Întreținerea prin erbicidare a culturii de ceapă semănată primăvara în câmp” publicat în revista TechnoMarket Nr. 1/2015, pag 20…21, Editura ArTech București, ISSN: 2360-4085, Autori: Marin Eugen, Manea Dragoș, Mateescu Marinela, David Alexandru;

3) Lucrarea științifică „Innovative technology for establishment of onion culture in sustainable system”, a fost comunicată de ing. Gheorghe Gabriel în data de 05.06.2015 la 4th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2015, organizată de UPB, INMA, Camera de Comerț a României și SIMAR la Vidraru;

4) Cererea de brevet de invenţie înregistrată la O.S.I.M. cu nr. A00382/08.06.2015: APARAT DE DISTRIBUȚIE MECANIC, PENTRU SEMINȚE MICI ȘI FOARTE MICI, PE UN RÂND

5) Cererea de brevet de invenţie înregistrată la O.S.I.M. cu nr. A00383/08.06.2015: ECHIPAMENT MODULAT PENTRU ÎNTREȚINEREA CULTURILOR DE PLANTE ENERGETICE;

6) Pagina web http://www.inma.ro/Pagina_web_NUCLEU/lista_proiecte_nucleu_rom.htm, creată pentru acest proiect pe site-ul www.inma.ro, prezintă date de recunoaştere a contractorului și proiectului, obiectivul principal al proiectului, rezultatele preconizate și obţinute, prezentarea tehnologiei inovative realizată în cadrul proiectului şi modul de diseminare a rezultatelor obţinute în urma desfăşurării proiectului;

7) CD ROM-ul a fost creat pentru promovarea tehnologiei în cadrul unor manifestări ştiinţifice și conţine următoarele fişiere: film, poster de prezentare, fişe tehnice și pliant.