TEHNOLOGIE INOVATIVĂ DE LUCRARE A SOLULUI SI ÎNFIINŢARE A CULTURILOR DE PRĂSITOARE CORESPUNZĂTOARE AGRICULTURII DURABILE, ADAPTATĂ LA CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE SPECIFICE REGIUNILOR DIN ROMÂNIA

 

 

Progam NUCLEU

Cod proiect: PN 09-15.01.02

Denumirea programului NUCLEU/acronim:

Dezvoltarea cercetărilor privind sistemele, tehnologiile de mecanizare, informatizare, automatizare, management şi echipamente tehnice competitive pentru agricultură şi industrie alimentară/STIMM

Denumirea obiectivului:

I - Tehnologii inovative de mecanizare, automatizare şi informatizare a proceselor agricole şi forestiere corespunzătoare agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securităţii şi siguranţei alimentare

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie elaborarea unei tehnologii inovative de lucrare a solului, fertilizare şi aplicare a insecticidelor granulate concomitent sau independent cu lucrarea de semănat a culturilor prăşitoare adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România, care să reducă consumurile de energie şi poluare în conformitate cu principiile agriculturii durabile.

 

Fazele de execuţie ale proiectului:

Faza 1/2009: Studiu tehnologic şi tehnologie inovativă de lucrare a solului, fertilizare şi aplicare a insecticidelor granulate concomitent sau independent cu lucrarea de semănare a culturilor de prăşitoare adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România, care să reducă consumurile de energie şi poluarea în conformitate cu principiile agriculturii durabile

Faza 2/2009: Elaborarea documentaţiei de execuţie a unui echipament tehnic care permite afânarea şi prelucrarea solului în fâşii înguste, urmată de fertilizarea şi administrarea insecticidelor granulate concomitent sau independent cu semănarea plantelor prăşitoare

Faza 1/2010: Execuţia modelului experimental de echipament tehnic care permite afânarea şi prelucrarea solului în fâşii înguste, urmată de fertilizarea şi administrarea insecticidelor granulate concomitent sau independent cu semănarea plantelor prăşitoare

Faza 1/2011: Experimentarea tehnologiei inovative şi evaluarea rezultatelor în vederea transferului la fermele agricole din România şi a echipamentului tehnic la agenţi economici constructori

Faza 2/2011: Demonstrarea utilităţii şi funcţionalităţii tehnologiei inovative

Faza 3/2011: Diseminarea şi publicarea rezultatelor pe scară largă

 

Rezultatele estimate:

- un studiu tehnologic şi o tehnologie inovativă de lucrare a solului, fertilizare şi aplicare a insecticidelor granulate concomitent sau independent cu lucrarea de semănare a culturilor de prăşitoare;

- un model experimental de echipament tehnic destinat tehnologiei inovative

- un raport de experimentare şi un raport de evaluare a tehnologiei inovative

- un raport de demonstrare privind utilitatea şi funcţionalitatea tehnologiei inovative

- o notificare cerere de brevet de invenţie

- trei articole publicate în reviste de specialitate

- un poster de prezentare a tehnologiei inovative

- o fişă tehnică de prezentare a tehnologiei inovative

- un pliant de prezentare a tehnologiei inovative

- un CD-ROM de prezentare a tehnologiei inovative

- un film de prezentare a tehnologiei inovative

- o pagină Web în care sunt prezentate rezultate obţinute în urma realizării proiectului.

 

REZUMATUL PROIECTULUI

Una dintre direcţiile de orientare a agriculturii Uniunii Europene, în contextul promovării noului model european de agricultură, este promovarea agriculturii durabile bazată pe o producţie intensivă de produse competitive, dar care se află în armonie cu mediul înconjurător.

Ideea principală a proiectului este de a minimiza degradarea solului, de a conserva biodiversitatea şi de a contribuii la creşteri calitative ale producţiilor agricole prin elaborarea unei tehnologii inovative adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România, care utilizează un echipament tehnic nou pentru lucrare a solului pe fâşii, fertilizat, administrat insecticide granulate şi semănat plante prăşitoare.

Aceasta tehnologie de cultivare a plantelor permite afânarea şi prelucrarea solului în fâşii înguste, urmată de fertilizarea şi administrarea insecticidelor granulate concomitent sau independent cu semănarea plantelor prăşitoare. Între benzile prelucrate, solul rămâne complet nederanjat, nelucrat şi acoperit cu resturi vegetale. În acest fel pe suprafaţa solului după semănat rămân peste 30 % resturi vegetale care conduc la păstrarea afânată şi granuloasă a suprafeţei solului, în scopul reducerii eroziunii şi îmbunăţirii relaţiilor solului cu apa. În cursul perioadei de vegetaţie, datorită prezenţei stratului vegetal, fluctuaţiile termice sunt mai reduse şi, în consecinţa, stresul hidric este mai puţin intens, tocmai datorită scăderii evaporaţiei apei din sol.

Avantajele majore ale tehnologiei inovative propuse în cadrul proiectului sunt:

- crearea premizelor pentru realizarea patului germinativ de calitate în care seminţele vor avea condiţii bune pentru germinaţie şi răsărire, deoarece zona afânata se încălzeşte mai repede (astfel semănatul se poate face mai din vreme), seminţele mici beneficiind de contact mai bun cu solul;

- în zonele nelucrate, protejate de covor vegetal încheiat, sunt îmbunătăţite condiţiile de infiltrare a apei provenită din precipitaţii, iar solul este protejat împotriva eroziunii şi crustificării;

- aplicarea şi încorporarea îngrăşămintelor chimice şi insecticidelor granulate se realizează cu uşurinţa doar în benzile lucrate dozele aplicate fiind mai mici decât în alte variante tehnologice;

- tehnologia este pretabilă pe soluri mai compacte sau predispuse compactării;

- perioada de realizare a lucrărilor de pregătire a patului germinativ şi semănat este mai scurtă decât în sistemul convenţional;

- consumurile de carburanţi şi de forţa de muncă sunt mai reduse.

 

STADIUL DE REALIZARE

Rezultatele realizate sunt:

- Un studiu tehnologic şi o tehnologie inovativă de lucrare a solului, fertilizare şi aplicare a insecticidelor granulate concomitent sau independent cu lucrarea de semănare a culturilor de prăşitoare adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România, care să reducă poluarea şi consumurile de energie în conformitate cu principiile agriculturii durabile;

- O documentaţie de execuţie a unui echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide;

- Un model experimental de echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide;

- Un raport de experimentare a tehnologiei inovative şi evaluare a rezultatelor;

- Un raport de demonstrare privind utilitatea şi funcţionalitatea tehnologiei inovative;

- Materiale de informare: o notificare cerere de brevet de invenţie; trei comunicări stiinţifice;  cinci articole publicate în reviste de specialitate; două articole acceptate spre publicare în reviste de specialitate; cinci participări la târguri şi expoziţii; un poster; o fişă tehnică pentru tehnologia inovativă; o fişă tehnică pentru echipamentul tehnic; un CD ROM de prezentare; un film; o pagină web a proiectului.

 

Prezentarea tehnologiei inovative realizate în cadrul proiectului

În funcţie de condiţiile pedoclimatice, de planta cultivată, de sistemul de fertilizare şi combatere a dăunătorilor, în cadrul INMA Bucureşti s-au elaborat două variante ale tehnologiei inovative de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de prăşitoare corespunzătoare agriculturii durabile, astfel:

- VARIANTA 1: Tehnologia inovativă de înfiinţat culturi de plante prăşitoare în două treceri, prima, toamna cu echipamentul tehnic pentru lucrat solul în benzi înguste şi a doua, primăvara cu semănătoarea pentru semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide (fig. 1).

Fig. 1. Tehnologie inovativă de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil – Varianta 1 – din două treceri

 

Tehnologia inovativă, în varianta 1, utilizează toamna un echipament tehnic care permite afânarea şi prelucrarea solului în benzi înguste şi primăvara o semănătoare pentru fertilizarea şi administrarea insecticidelor granulate concomitent cu semănatul plantelor prăşitoare.

 

VARIANTA 2: Tehnologia inovativă de înfiinţat culturi de plante prăşitoare într-o singură trecere cu echipamentul tehnic de lucrat solul în benzi, semănat, fertilizat şi distribuit insecticide ELS 4 (fig. 2).

 

Fig. 2. Tehnologie inovativă de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil – Varianta 2 – dintr-o singură trecere

 

Tehnologia inovativă, în varianta 2, utilizează primăvara un echipament tehnic care execută dintr-o singură trecere afânarea şi prelucrarea solului în benzi înguste, urmată de fertilizarea şi administrarea insecticidelor granulate concomitent cu semănatul plantelor prăşitoare. Între benzile prelucrate, solul rămâne complet nederanjat, nelucrat şi acoperit cu resturi vegetale. În acest fel pe suprafaţa solului după semănat rămân peste 30 % resturi vegetale care conduc la păstrarea afânată şi granuloasă a suprafeţei solului, în scopul reducerii eroziunii şi îmbunăţirii relaţiilor solului cu apa. În cursul perioadei de vegetaţie, datorită prezenţei stratului vegetal, fluctuaţiile termice sunt mai reduse şi, în consecinţa, stresul hidric este mai puţin intens, tocmai datorită scăderii evaporaţiei apei din sol. Tratamentul cu insecticide granulate concomitent cu semănatul seminţei reprezintă cea mai eficientă modalitate de combatere a dăunătorilor.

 

Prezentarea echipamentului tehnic realizat în cadrul tehnologiei inovative

Echipamentul tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide ELS 4 (fig. 3) realizează la o singură trecere următoarele operaţii:

- decopertarea miriştii sau a stratului superficial al solului creând o fâşie lată de 20 centimetri şi adâncă de 2 cm curăţată de resturi vegetale de către cele două discuri crestate montate înclinat;

- tăierea buruienilor, resturilor vegetale şi crestarea în plan vertical a solului pe axul rândului ce urmează a fi semănat, pe o adâncime de 4…15 cm de către discul drept crestat;

- pătrunderea în sol pe o adâncime 2...20 cm pentru crearea unui canal umplut cu sol afânat prin ruperea şi antrenarea parţială a solului de către cuţitul daltă;

- mobilizarea şi afânarea solului în benzi cu lăţime de 20 cm şi adâncime de 2…8 cm de către perechea de discuri sferice;

- semănatul plantelor prăşitoare, fertilizatul şi distribuirea insecticidelor microgranulate, încorporarea în sol, acoperirea lor şi tasarea uşoară. Tasarea solului în jurul rigolelor se realizează cu ajutorul unei roţi de tasare care în funcţie de cultura înfiinţată şi condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România pot fi echipate cu discuri crestate dispuse în „V”, cu discuri cu cauciuc dispuse în „V” şi cu anvelopă de presiune zero. Gradul de tasare a solului are o importanţă deosebită, datorată de cerinţa stabilirii unui contact optim între sămânţă şi sol în vederea unei germinări şi răsăriri uniforme.

 

Fig. 3. Echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide ELS 4

 

Echipamentul tehnic de lucrat solul în benzi, semănat, fertilizat şi distribuit îngrăşăminte granulate (fig. 4a) are în componenţă un echipament pentru lucrat solul în benzi înguste 1 (fig. 4b) şi o semănătoare pentru semănat plante prăşitoare concomitent cu fertilizarea şi distribuirea insecticidelor granulate 2 (fig. 4b). Pe cadrul echipamentului 1 sunt montate următoarele componente: o bară de cuplare, o roată de sprijin stânga, o roată de sprijin dreapta şi patru secţii de lucrat solul în benzi înguste.

 

 

                                                                                                            a.                                                                     b.

Fig. 4. Echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat, fertilizat şi distribuit îngrăşăminte granulate (a-vedere lateral dreapta spate,

b-vedere lateral stânga)

 

Secţia de lucrat solul în benzi înguste (fig. 5) este alcătuită din două discuri crestate 1, montate înclinat în formă de “V” cu vârful înspre direcţia de înaintare, un disc drept crestat 2, un cuţit cu daltă reversibilă 3 şi două discuri sferice crestate 4, montate sub forma de “V” cu vârful înspre spate cu posibilitatea reglării unghiului de înclinare. Cele două discuri crestate montate înclinat 1 execută decopertarea miriştii sau a stratului superficial al solului creând o fâşie lată de 20 centimetri curăţată de resturi vegetale. În acest mod, fără a fi necesară creşterea cantităţii de erbicide folosite, sunt distruse şi eventualele buruieni deja răsărite, iar răsărirea celorlalte este întârziată. Acest fapt elimină pericolul sufocării cu buruieni a plantelor, înainte ca acestea să poată fi suficient de viguroase pentru a se autoapăra sau pentru a se putea executa lucrările mecanice de întreţinere. Sub greutatea secţiei de lucrare a solului discul drept crestat 2 pătrunde în sol până la adâncimea de lucru reglată (2...20 cm). El execută crestarea în plan vertical a solului şi tăierea resturilor vegetale, în scopul uşurării pătrunderii în sol a cuţitului cu daltă reversibilă 3. În timpul lucrului, cuţitul cu daltă reversibilă 3 execută o mişcare de pătrundere şi una de translaţie sau de deplasare ceea ce conduce la crearea unui canal umplut cu sol afânat, care este mobilizat în benzi înguste (cu lăţimea de 20 cm) de către cele două discuri sferice crestate 4 aflate în spatele acestuia.

 

 

Fig. 5. Secţie de lucrat solul în benzi înguste

 

Menţinerea adâncimii de lucru constantă (fig. 6) se realizează cu ajutorul celor două de arcuri de întindere 1 montate pe paralelogramul deformabil şi de arcul de compresiune 2 montat pe suportul de fixare a celor două discuri sferice crestate.

 

 

Fig. 6. Menţinerea adâncimii de lucru constantă

 

Secţiile de semănat (fig. 7) sunt montate pe bara cadru a semănătorii 2 (fig. 4b) prin intermediul unui sistem de bare articulate şi a unei plăci care se fixează cu două bride. O secţie de semănat are în componenţă o cutia de seminţe 1, un aparat pentru distribuţie pneumatic 2, un brăzdar dublu disc 3, şi o roată de tasare 4. Menţinerea adâncimii de lucru constantă se realizează cu ajutorul unui arc de întindere 5 montat pe paralelogramul deformabil.

 

Fig. 7. Secţie de semănat

 

Aparatul pentru distribuţie pneumatic (fig. 8), este realizat din două carcase între care se roteşte discul de semănat interschimbabil. Discurile de semănat 1 sunt realizate din oţel şi sunt prevăzute cu orificii pentru distribuirea seminţelor. În funcţie de varietatea de seminţe, orificiile discurilor de semănat au diametrul cuprins între 2,5…5,5 mm. Discurile se pot schimba uşor fără a se apela la vreo ustensilă. Pentru a se elimina pierderile de seminţe şi de vacuum între camera de depresiune 2 şi disc este prevăzută o garnitură de etanşare 3.

 

 

Fig. 8. Aparat pentru distribuţie pneumatic

 

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentului tehnic sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul1

Caracteristica

UM

Valoare

Numărul de secţii de lucrat solul

buc

4

Distanta dintre secţiile de lucrat solul

mm

700

Numărul de secţii de semănat

buc

4

Numărul de brăzdare de semănat

buc

4

Distanţa dintre rândurile semănate

cm

12,5

Adâncimea de semănat

cm

2...12

Lăţimea de lucru

m

2,8

Masa

kg

1383

 

La realizarea echipamentului tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide au fost folosite soluţii care au făcut obiectul unei cereri de brevet de invenţie nr. RO 126262 A2 înregistrată la OSIM cu numărul A1637 / 10.11.2009.

Principalele avantaje ale soluţiilor noi alese sunt: se asigură accesul, uşurează şi reduce timpul necesar pentru montarea şi demontarea barelor de legătură a echipamentului de lucrat solul şi a semănătorii cât şi pentru intervenţiile tehnice la componente.

Caracterul inovativ al echipamentului tehnic ELS 4 constă în faptul că:

- în funcţie de condiţiile pedoclimatice din diferitele regiuni ale României, poate fi utilizat independent la o trecere pentru prelucrarea, mobilizarea şi afânarea solului pe o zonă numită “banda îngustă” iar la altă trecere pentru semănatul culturilor de plante prăşitoare (semănatul bob cu bob la porumb, floarea-soarelui etc.) concomitent cu administrarea îngrăşămintelor chimice şi insecticidelor sau simultan când prelucrarea solului în “benzi înguste”, semănatul plantelor prăşitoare, fertilizatul, distribuirea insecticidelor granulate, încorporarea în sol, acoperirea şi tasarea uşoară se realizează la o singură trecere;

- utilizarea pe terenuri mai puţin pregătite datorită echipării secţiilor de semănat seminţe cu brăzdare de tipul dublu disc;

- asigurarea securităţii operatorului prin adoptarea unor soluţii moderne încât acesta să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi de sănătate.

 

 


DISEMINAREA REZULTATELOR

            Materiale de informare realizate pe parcursul desfăşurării proiectului:

a. Notificarea unei cereri de brevet de invenţie

În vederea notificării cererii de brevet de invenţie „ECHIPAMENT TEHNIC DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI, SEMĂNAT PLANTE PRĂŞITOARE, FERTILIZAT ŞI DISTRIBUIT INSECTICIDE GRANULATE” au fost desfăşurate următoarele activităţi:

- a fost completat formularul tip “Cerere de brevet de invenţie” (c.b.i.) în conformitate cu ghidul elaborat de OSIM şi respectând art.14 din Legea nr.64/1991 privind invenţiile, republicată la 08.08.2007, precum şi art.13 din Regulamentul de aplicare a acesteia;

- au fost elaborate următoarele materiale: descrierea invenţiei (conform reg.16 şi art.17 din regulament), revendicările (art.18), desenele explicative (daca este cazul, art.19) şi rezumatul invenţiei (art.21);

- a fost înregistrată cererea de brevet de invenţie la O.S.I.M. cu nr. A 00918/11.11.2009;

- a fost notificată cererea de brevet de invenţie cu nr. RO 126262 A2 şi publicată în BOPI nr. 5/2011.

            Rezumatul cererii de brevet de invenţie:

Invenţia se referă la un echipament tehnic destinat lucrării solului în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide granulate (fig. 1) care poate fi utilizat independent la o trecere pentru prelucrarea, mobilizarea şi afânarea solului pe o zonă numită “banda îngustă” iar la altă trecere pentru semănatul culturilor de plante prăşitoare (semănatul bob cu bob la porumb, floarea-soarelui etc.) concomitent cu administrarea îngrăşămintelor chimice şi insecticidelor sau simultan când prelucrarea solului în “benzi înguste”, semănatul plantelor prăşitoare, fertilizatul, distribuirea insecticidelor granulate, încorporarea în sol, acoperirea şi tasarea uşoară se realizează la o singură trecere.

Echipamentul tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide granulate, conform invenţiei, are în componenţă un cadru anterior 1 pe care sunt montate o bară de cuplare 2, nişte bare laterale 3 cu ajutorul unor bolţuri 4 pe nişte suporturi 5 asigurate cu nişte bride 6 şi nişte piuliţe 7 pe un cadru posterior 8, un tirant central reglabil 9, de tipul şurub-piuliţă, montat cu nişte bolţuri 10, o roată stânga 11 şi o roată dreapta 12 pentru sprijin şi nişte secţii de lucru 13, iar pe un cadru posterior 8 sunt montate nişte secţii de semănat 14, o roată de sprijin şi acţionare dreapta 15, o transmisie cu lanţ şi roţi de schimb 16, nişte lăzi pentru îngrăşăminte chimice 17, nişte cutii pentru insecticide granulate 18, o roată de sprijin stânga 19, o transmisie cu lanţ şi roţi de schimb 20, nişte brăzdare pentru încorporat îngrăşăminte şi insecticide 21 un marcator de urmă stânga 22, un marcator dreapta 23, un dispozitiv hidraulic 24, o instalaţie de vacuum 25 şi nişte transmisii cardanice 26.

 

Fig. 1. Vedere laterală stânga a echipamentului tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide granulate în poziţie de lucru

 

b. Susţinerea unor comunicări ştiinţifice

            Pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul derulării proiectului au fost elaborate, redactate şi susţinute în cadrul unor manifestări ştiinţifice, următoarele comunicări ştiinţifice:

- „Tehnologie inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil, adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România” realizată de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, prof. on. dr. ing. Cojocaru Iosif, dr. ing. Constantin Nicolae şi ing. Ivan Mariana Loredana. Lucrarea a fost susţinută, vineri 6 noiembrie 2009 de dr. ing. Marin Eugen, în cadrul Simpozionului „Creativitate şi inovare în domeniul tehnicilor şi tehnologiilor de mecanizare-automatizare a proceselor” organizat de INMA Bucureşti cu sprijinul PACMAR şi ASAS. Aspecte din timpul comunicării sunt prezentate în figura 2.

 

DSC_0015  DSC_0011

Fig. 2. Aspecte din timpul comunicării lucrării ştiinţifice

 

- „Dezvoltarea unui echipament tehnic destinat tehnologiei inovative de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de plante prăşitoare corespunzătoare agriculturii durabile / Developing a technical equipment designed at innovative soil working technology and setting hoeing crops appropiate to sustainable agriculture” realizată de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian şi dr. ing. Manea Dragoş. Lucrarea a fost susţinută în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, vineri 24 septembrie 2010 de dr. ing Marin Eugen, în cadrul SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL cu tema: “Economie agrară şi dezvoltare rurală - realităţi şi perspective pentru România” organizat de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală din subordinea ASAS, Institutul de Economie Agrară Belgrad (Serbia) şi de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

- “Echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide / Technical equipment in strip tillage, sowing plant hoes, fertilizers and insecticide distribution” realizată de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian, dr. ing. Manea Dragoş şi prof. on. dr. ing. Pirnă Ion. Lucrarea a fost susţinută în sala R a Facultăţii de Inginerie Mecanică, joi 28 octombrie 2010 de dr. ing Marin Eugen, în cadrul „3rd International Conference ADVANCED COMPOSITE MATERIALS ENGINEERING COMAT 2010 International Conference Research &Innovation in Engineeringorganizată de SIAR (Societatea Inginerilor de Automobile din români), Universitatea Transilvania din Braşov, România - Catedra de Autovehicule Rutiere şi SAE International, sub patronajul FISITA (Federaţia Internaţională a Societăţilor de Inginerie Auto) şi CEEA (European Automobile Engineers Cooperation). Aspecte de la cea de-a treia conferinţa internaţională Advanced Composite Materials Engineering – COMAT 2010 sunt prezentate în figura 3.

 

http://www.conat.ro/conat2010/images/aula.jpg DSCN8874 DSCN8756

Fig. 3. Aspecte de la cea de-a treia conferinţa internaţională Advanced Composite Materials Engineering – COMAT 2010

 

c. Publicarea unor articole

Pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul derulării proiectului au fost elaborate, redactate şi publicate în cadrul unor reviste de specialitate, următoarele articole:

- “Echipament pentru semănat şi fertilizat culturi de prăşitoare prevăzut cu secţii de semănat cu brăzdare disc şi aparate de distribuţie a insecticidelor granulate” realizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, drd. ing. Manea Dragoş, ing. Andrei Livian Victor şi ing. Ştiucă Valentin Cătălin. Articolul a fost publicat în Revista Mecanizarea Agriculturii nr. 5-6/2009, pag. 30…32, ISSN 1011-7296, Editura New Agris, 2009.

- „Tehnologie inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil, adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România” realizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Cojocaru Iosif, dr. ing. Constantin Nicolae şi ing. Ivan Mariana Loredana. Articolul a fost publicat în revista INMATEH III nr. 29/2009, pag. 27…36, revista recunoscuta CNCSIS, cat. B nr. 737 /11949 /2009, ISSN 1583-1019, Editura INMA Bucureşti, 2009.

http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering/INMATEH%20III_2009/3_Eugen%20M.pdf

- “Echipament tehnic destinat tehnologiei inovative de lucrare a solului si înfiinţare a culturilor de prăsitoare, bază a promovării agriculturii durabilerealizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin E., Sorică C., Manea D., Verzirov Z. Articolul a fost publicat în Revista INMATEH Vol. 31, No. 2 / 2010, pag. 83…88, ISSN: 2068 – 2239, ISSN: 2068 – 4215, Editura INMA Bucureşti, 2010.

http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering/INMATEH%20II_2010/INMATEH%20II%20-%202010_rev.pdf

- „Dezvoltarea unui echipament tehnic destinat tehnologiei inovative de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de plante prăşitoare corespunzătoare agriculturii durabile / Developing a technical equipment designed at innovative soil working technology and setting hoeing crops appropiate to sustainable agriculture” realizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian şi dr. ing. Manea Dragoş. Articolul a fost publicat în Revista Economie agrară şi dezvoltare rurală: realităţi şi perspective pentru România, pag. 282…288, ISBN 979-606-8017-61-7, Editura Ars Academica, 2010.

- “Echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide / Technical equipment in strip tillage, sowing plant hoes, fertilizers and insecticide distribution” realizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian, dr. ing. Manea Dragoş şi prof. on. dr. ing. Pirnă Ion. Articolul a fost publicat în Revista COMAT 2010, pag. 145…150, ISSN 1844-9336, Transilvania University Press of Braşov, 2010.

Pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor au fost elaborate, redactate şi acceptate pentru publicare în cadrul unor reviste de specialitate, următoarele articole:

- “Echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide microgranulate / Technical equipment for soil working in narrow strips, sowing hoeing plants, fertilizing and distributing granular insecticidesrealizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian. Articolul va fi publicat în Revista HERVEX 2011, ISSN 1454-8003, Editura Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică din Bucureşti, România – INOE 2000-IHP, 2011.

- “Cercetări privind înfiinţarea culturii de porumb cu echipamentul tehnic de lucrat solul în benzi înguste şi semănat / Researches regarding the establishing of corn crop with the technical equipment for soil working in narrow strips and sowing” realizat de un colectiv de lucru format din: dr. ing. Marin Eugen, dr. ing. Sorică Cristian. Articolul va fi publicat în “Proceedings of 40th International Symposium "Actual Tasks on Agricultural Engineering"”, simpozion internaţional organizat de “ University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Agricultural Engineering Department, Croatia, Faculty of Agriculture, University of Osijek, Croatia, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Slovenia, Agricultural Institute of Slovenia, Slovenia, Hungarian Institute of Agricultural Engineering, Croatian Agricultural Engineering Society” în perioada 21 – 24 Februarie 2012 la Opatija, Croatia. Revista cu lucrările simpozionului este indexată în baze de date cu renume mondial, ca: ISI Proceedings (part of the ISI's Web of Knowledge), ISI - Index to Scientific & Technical Proceedings, CABI Agricultural Engineering Abstracts, InterDok and Cambridge Scientific Abstracts - Conference Papers Index.

 

d. Realizarea unui poster

            A fost realizat un poster, ca mod de prezentare a unei comunicări sub formă de afiş în cadrul unor sesiuni ştiinţifice şi expoziţionale, care conţine date şi ilustraţii cu tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil. Posterul poate fi editat pe format 840×1200 mm×mm dispus în aranjament vertical, iar spaţiul alocat cuprinde:

- afilierea instituţională;

- titlul lucrării;

- agregatele agricole folosite pentru tehnologia inovativă;

- descrierea echipamentelor tehnice utilizate în cadrul tehnologiei inovative;

- performanţele tehnologiei;

- ilustraţii cu tehnologia inovativă şi echipamentul tehnic.

 

e. Elaborarea unor fişe tehnice

            În vederea informării potenţialilor beneficiari asupra produsului, au fost elaborare următoarele fişe tehnice:

- tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil

Fişa tehnică conţine informaţii privind:

- afilierea instituţională;

- titlul lucrării;            - domeniul de aplicare

            - scurta prezentare

            - principalele caracteristici tehnice

            - utilizatori

            - efecte economice şi de mediu

- echipament tehnic de lucrat solul în benzi, semănat plante prăşitoare, fertilizat şi distribuit insecticide, ELS 4

Fişa tehnică conţine informaţii privind:

- afilierea instituţională;

- titlul lucrării;            - domeniul de aplicare

            - domeniul de aplicare

            - scurta prezentare

            - principalele caracteristici tehnice

            - utilizatori

            - efecte economice şi de mediu

 

g. Realizarea unui CD-ROM de prezentare

Pentru promovarea tehnologiei inovative la târguri şi expoziţii a fost realizat un CD-ROM care conţine următoarele fişiere: fişă produs; fişă tehnologie; pliant; poster şi film

 

f. Participarea la târguri şi expoziţii

În perioada 26-30 august 2010, INMA Bucureşti a participat la a III-a ediţie a Salonului Regional al Cercetării – Alexandria, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi cu sprijinul Centrului Regional Ro+Bg pentru dezvoltare Agricolă - CRDA, în cadrul Târgului naţional pentru agricultură şi industrie alimentară AGRALIMEX, din Alexandria. Aspecte de la târg şi standul INMA Bucureşti, unde au fost prezentate fişă produs, fişă tehnologie, pliant, poster şi film cu “Tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil”, pentru a o promova în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a cercetării de către piaţă, sunt prezentate în figura 4.

 

IMGP1414 

Fig. 4. Aspecte de la Salonul Regional al Cercetării - Alexandria 2010 şi standul INMA Bucureşti

 

În perioada 22-24 septembrie 2010, INMA Bucureşti a participat la ediţia a XVI-a a Târgului Internaţional de Agricultură şi Industrie Alimentară «Agroial-Partener» organizat de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Ialomiţa în colaborare cu Instituţia Prefectului Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Asociaţia Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice Ialomiţa, Primăria Municipiului Slobozia, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea şi în Piaţa Revoluţiei din Slobozia. Târgul a cuprins secţiuni de «tractoare, maşini, utilaje şi unelte agricole», «agricultură ecologică, «culturii energetice», «artizanat», «confecţii textile, piele şi blană», «produse alimentare tradiţionale», «industrie alimentară - utilaje şi produse». Aspecte de la târg şi standul INMA Bucureşti, unde au fost prezentate fişă produs, fişă tehnologie, pliant, poster şi film cu “Tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil”, pentru a o promova în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a cercetării de către piaţă, sunt prezentate în figura 5.

 

DSC_0031  DSC_0027

Fig. 5. Aspecte de la Târgul Internaţional de Agricultură şi Industrie Alimentară «Agroial-Partener» 2010 - Slobozia şi standul INMA Bucureşti

 

În perioada 6-9 octombrie 2010, INMA Bucureşti a participat la SALONUL CERCETĂRII – 2010 (Expoziţia realizărilor cercetării româneşti) desfăşurat sub motto-ul: „Viitorul …astăzi. Împreuna pentru o afacere de succes”, organizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în cadrul Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti, TIB – 2010. Aspecte de la manifestare şi standul INMA Bucureşti, unde au fost prezentate fişă produs, fişă tehnologie, pliant, poster şi film cu “Tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil” pentru a o promova în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a cercetării de către piaţă, sunt prezentate în figura 6.

 

DSC_0001  DSC_0066

Fig. 6. Aspecte de la SALONUL CERCETĂRII – 2010 şi standul INMA Bucureşti

 

În perioada 4-8 aprilie 2011, INMA Bucureşti a participat la cel mai mare târg de tehnologie industrială din lume “Târgul Internaţional de la Hanovra 2011 – Hannover Messe”. În cadrul standului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, INMA Bucureşti a prezentat un poster şi film cu “Tehnologia inovativă de lucrare a solului şi înfiinţare a culturilor de prăşitoare în sistem durabil”. Participarea INMA Bucureşti la Hannover Messe 2011 a reflectat capacitatea neîntreruptă a cercetării de oferii soluţii aplicabile pentru industrie care să asimileze produse capabile să protejeze mediul înconjurător.

În perioada 25…29 august 2011, INMA Bucureşti a participat la ediţia a IV-a a Salonului Regional al Cercetării, organizat de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Teleorman, cu sprijinul Primăriei Alexandria, Direcţiei Agricole Teleorman şi Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, în cadrul Târgului naţional pentru agricultură şi industrie alimentară AGRALIMEX, din Alexandria.

La această manifestare au participat specialişti din cadrul a 20 de institute de cercetare şi dezvoltare, centre de învăţământ superior, agenţi economici şi inventatori.

 Aspecte de la manifestare şi standul INMA Bucureşti, unde au fost prezentate fişă produs, fişă tehnologie, pliant şi poster cu “Tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil”, pentru a o promova în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a cercetării de către piaţă, sunt prezentate în figura 7.

 

IMG_1009  IMG_0993

Fig. 7. Aspecte de la Salonul Regional al Cercetării - Alexandria 2011 şi standul INMA Bucureşti

 

În perioada 5-8 octombrie 2011, INMA Bucureşti a participat la SALONUL CERCETĂRII – 2011, (Expoziţia realizărilor cercetării româneşti), organizat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în cadrul Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti, TIB – 2011.

Aspecte de la manifestare şi standul INMA Bucureşti, unde au fost prezentate produs fizic, fişă produs, fişă tehnologie, pliant, poster şi film cu “Tehnologia inovativă de lucrarea solului şi înfiinţarea culturilor de plante prăşitoare în sistem durabil” pentru a o promova în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a cercetării de către piaţă, sunt prezentate în figura 8.

 

 

 

    

Fig. 8. Aspecte de la Salonul Cercetării – Bucureşti 2011 şi standul INMA Bucureşti

 

h. Crearea unei pagini web

În pagina web, special creată pentru acest proiect pe site-ul www.inma.ro, sunt prezentate date de recunoaştere, obiective, rezultate obţinute, prezentarea tehnologiei inovative şi echipamentului tehnic destinat acesteia şi modul de diseminare a rezultatelor obţinute în urma desfăşurării proiectului. Pagina nou creată va conduce la creşterea vizibilităţii, îmbunătăţirea calităţii informaţiei şi reducerea timpului de diseminare a acesteia şi mai ales de scăderea costurillor administrative ale institutului.