FUNDAMENTAREA TEHNICO-STIINTIFICA A UNEI

TEHNOLOGII INOVATIVE DE OBTINERE A MATERIALULUI SEMINCER PENTRU INFIINTAREA EFICIENTA A CULTURILOR AGRICOLE

 

Proiectul: :  PN 16  24 02 04

Contractul nr: 8 N / 09.03.2016-Act. Ad 4/2017

 

            Rezumatul proiectului: Multe din zonele ţării sunt lipsite de condiţii optime de pregătire a seminţelor în vederea însămânţării. Preţul seminţelor calibrate şi condiţionate fiind greu de suportat financiar, mulţi producători agricoli folosesc pentru însămânţare sămânţa din producţia proprie neprelucrată.

            Lucrarea i propune fundamentarea unei tehnologii de separare a seminţelor după proprietăţile aerodinamice; şi realizarea unui separator aerodinamic, performant, la nivel mondial în domeniu, care să realizeze separarea seminţelor după proprietăţile aerodinamice ale acestora, în scopul asigurării unui fond de sămânţă din hibrizii şi soiurile cu cele mai înalte însuşiri genetice, pentru fiecare zonă pedoclimatică din ţară şi obţinerea necesarului de materie primă de calitate superioară pentru ramurile din industria morăritului bazate pe aceasta.

            În acest scop, separatoarele aerodinamice fac parte integrantă din fluxurile tehnologice ale instalaţiilor de precurăţire şi curăţire a seminţelor din silozuri, staţii de condiţionat seminţe, FNC-uri, fabrici de bere, fabrici de ulei etc. şi asigură separarea seminţelor după greutatea specifică din amestecul de seminţe supus separării.

            Prezentul obiectiv propus în cadrul proiectului face parte dintr-o acţiune de promovare a celor mai moderne tehnologii de obţinere a unui material semincer de înaltă calitate şi a seminţelor de calitate superioară necesare procesării în industria morăritului.

            Echipamentul tehnic este destinat curăţirii seminţelor, respectiv îndepărtării tuturor impurităţilor (corpuri straine, seminte de buruieni, boabe sparte, resturi de plante, pământ, praf etc.), din masa produsului principal pentru ca acesta sa fie cat mai pur şi  sortării seminţelor, respectiv divizarea produsului principal în mai multe categorii după criterii bine definite (dimensiuni, masa, forma).

            Separatorul aerodinamic are capacitatea de a curata si sorta semintele in functie de greutatea  specifica intr-un singur ciclu de lucru, respectiv, separarea in fractii distincte  printr- o singura trecere a materialului brut prin masina. Separatorultorul poate prelucra toate categoriile de seminte, indiferent de cultura: seminte de cereale, de leguminoase, de ierburi perene, seminte de plante medicinale si alte culturi cum ar fi: seminţe de sfeclă, floarea-soarelui. De asemenea, masina poate curata si sorta crupele si produsele acestora.

            Realizarea separatorului curăţitor SCA 5 propus  are ca rezultate preconizate abordarea unei noi tehnologii de separare a seminţelor din amestec cu ajutorul curenţilor de aer, la care se vor implementa următoarele soluţii noi:

·         dotarea cu sistem de folosire pentru curăţirea sau precurăţirea seminţelor funcţie de cerinta utilizatorului;

·         dotarea cu baterie de cicloane de colectare a prafului şi a impurităţile uşoare;

·         dotarea cu ecluză de etanşare şi de evacuare impurităţi;

·         dotarea cu sistem modern de reglare a debitului de seminţe şi a debitului de aer;

·         sistem modern de deviere a evacuării seminţelor în pâlniile de colectare seminţe curăţite sau precurăţite;

·         dotarea cu sistem de alimentare pentru folosirea ca utilaj de sinestătător sau în flux tehnologic cu alimentare dintr-un utilaj din amonte.

 

Obiectivele generale si rezultatele estimate a fi obtinute

Obiectivul principal  al proiectului este elaborarea documentaţiei de execuţie a unui echipament tehnice destinat separării seminţelor cu ajutorul curenţilor de aer.

Obiectivele subsidiare ale proiectului sunt:

·         Creşterea competitivităţii CD a INMA;

·         Concretizarea cercetărilor în tehnologii noi de rezolvare a problemei complexe de realizare a separării seminţelor din amestecuri cu ajutorul curenţilor de aer şi obţinerea unui material semincer de calitate;

·         Stimularea creşterii investiţiilor sectorului privat în CDI, în cadrul propriilor activităţi în colaborarea cu institute de cercetare, în vederea facilitării finalizării şi transferului rezultatelor către piaţă.

·         Stimularea parteneriatelor (organizatii de cercetare, ONG-uri, agenţi economici, Universităţi) pentru scurtarea drumului de la cunoaşterea ştiinţifică la tehnologie cu impact socio-economic, în aliniere cu nevoile şi evoluţia pieţii.

·         Crearea unor locuri de munca noi în zone cu rată mare a şomajului;

·         Protejarea mediului înconjurător prin utilizarea unui echipament tehnic dotat cu sistem de aspirare a prafului.

Obiectivele măsurabile sunt:

-          În anul 2017: Studiu prospectiv privind tehnologia de separare a amestecurilor de seminţe pe principiul aerodinamic ;

-          În anul 2017: Proiect de execuţie ME, separator aerodinamic;

Noutatea proiectului consta în realizarea pentru prima oară în ţară a unei tehnologii şi a unui echipament tehnic de obţinere a cel puţin 5 fracţii din cultura de bază a unui amestec de seminţe, diferenţiate după masa specifică;

 

Institutia elaboratoare:

Institutul Naţional de cercetare_Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, INMA, Bucureşti, b-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, Cod 013813, tel: 0212693250, fax: 0212693273, e-mail: icsit@inma.ro, Director de proiect Dr. Ing. Găgeanu Paul, tel: +40766482087, Fax:0212693273, email: paul_gageanu_m@yahoo.com,

 

Durata proiectului: 6 luni de la 15.06.2017 la 20.12.2017

 

Activitatile propuse;

1.      Studiu prospectiv privind tehnologia de separare a amestecurilor de seminţe pe principiul aerodynamic;

2.      Proiect de execuţie ME, separator aerodynamic.

 

Bugetul proiectului: 178.000 lei

 

Descrierea/prezentarea modului de derulare a proiectului:

 

1.      Etapa I: Studiu prospectiv privind tehnologia de separare a amestecurilor de seminţe pe principiul aerodynamic;

 

            Elaborarea studiului prospectiv privind tehnologia de separare a amestecurilor de seminţe pe principiul aerodinamic a avut la bază prelucrarea unor date acumulate în timp de specialiştii INMA Bucureşti în cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare, încercare şi testare de echipamente tehnice de prelucrare primarӑ (curӑţire, sortare) din ultimii ani precum şi studierea literaturii de specialitate şi a reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare.

 

Pentru detalii ..... clic aici

 

2.      Etapa II: Proiect de execuţie ME, separator aerodynamic.

          În vederea realizării  documentaţiei de execuţie pentru ME a Separatorului curăţitor prin aerare, SCA 5 propus a fi realizat şi care trebuie să asigure performanţe la nivelul pieţei,  în cadrul fazei s-a ţinut cont de factorii de ordin constructiv i funcional ai separatorului,  care  face parte integrantă din fluxurile tehnologice ale instalaţiilor de precurăţire şi curăţire a seminţelor din silozuri, staţii de condiţionat seminţe, FNC-uri, fabrici de bere, fabrici de ulei etc.în scopul alegerii soluiilor celor mai performante;

 

Pentru detalii ..... clic aici