Program: CAPACITATI

Modul: I - dezvoltarea infrastructurii publice CD

Tip proiect: Pi-CD Proiecte de investitii

 

 

LISTA PROIECTELOR

TITLUL PROIECTULUI

DIRECTOR DE PROIECT

DATE DE CONTACT

DATA DE INCEPUT

DATA DE SFARSIT

Contract nr. 157CP I / 12.08.2008

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a laboratorului pentru evaluarea tehnologiilor de mecanizare

Dr. ing. Marin Eugen

Telefon: 0212693250, 0723468351

Email: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

12.08.2008

30.09.2010